Over het Kennisplatform EVB+

Het Kennisplatform EVB+ is opgericht om professionals te verbinden die dagelijks betrokken zijn bij mensen met EVB+. Het kennisplatform biedt een netwerk om kennis en ervaringen te verbinden, te delen en verder te ontwikkelen. Op die manier proberen we de kwaliteit van bestaan van mensen met een EVB+ verder te verbeteren.

Het Kennisplatform EVB+ is een samenwerkingsverband tussen 28 zorgorganisaties uit heel Nederland. Zie partners

Vanuit het Kennisplatform EVB+ worden de volgende activiteiten gefaciliteerd om kennis en expertise uit te wisselen en met elkaar verder te ontwikkelen.

Medewerkers van de betrokken organisaties geven met elkaar deze activiteiten inhoud en vorm. Zij worden uitgenodigd om nieuwe en actuele onderwerpen of middelen aan te dragen om de landelijke uitwisseling, verspreiding en ontwikkeling van kennis en expertise te versterken.

Vanuit het Kennisplatform EVB+ is in 2018 het onderzoek ‘EVB+ in beeld!’ gestart.