Casuïstiekbesprekingen

Casuïstiekbesprekingen rondom mensen met EVB+

Het Kennisplatform EVB+ start met het bijelkaar brengen van deelnemers voor casuistiekbesprekingen. Een kleine vaste groep gedragskundigen komt een aantal keer per jaar bij elkaar om in te gaan op vragen en situaties rondom concrete casuistiek.

Het Kennisplatform brengt mensen met elkaar in contact die belangstelling hebben voor deze besprekingen. We proberen daarnaast iemand te vinden die de deelnemers op weg helpt bij het vinden van een passende werkwijze. Het is aan de deelnemers om met elkaar verdere afspraken te maken.

Als het interessant is voor de deelnemers, kan gekeken worden naar mogelijkheden voor accreditatie.

Heb je belangstelling voor deze casuïstiek besprekingen? Neem dan contact op met de coördinator.