Online conferentie ‘De zorg draait door’.

dinsdag 9 februari 2021 | 13.00 – 15.00 uur | Kennisplatform EVB+

Online conferentie

De zorg draait door!

Op dinsdag 9 februari van 13.00 tot 15.00 uur organiseerde het Kennisplatform EVB+ de online conferentie ‘De zorg draait door’. Speciaal voor professionals die werken met mensen met een Ernstig Verstandelijke Beperking en Moeilijk verstaanbaar gedrag. 

Thema 

Wat betekent het zorgen voor mensen met EVB+ voor jou? Wat maakt het werk mooi of juist moeilijk en hoe houd je het vol? Hoe trek je daarin op met je team en met de familie of verwanten van mensen met EVB+? Dat is het thema van de online conferentie ‘De zorg draait door’ van Kennisplatform EVB+!  

Opzet 

Als rode draad door het programma loopt een aantal filmfragmenten van de film ‘Benjamin’ van het CCE die bij het thema van de dag aansluiten. De film gaat over een jongen met EVB+ en de ontwikkelingen die hij heeft doorgemaakt.  

In de Reehorst gaan ervaren professionals in gesprek met experts en familie over bovengenoemde thema’s. De deelnemers thuis kunnen tijdens de conferentie eigen vragen inbrengen. 

De conferentie is georganiseerd samen met partners van het Kennisplatform EVB+ en met het CCE.  

Programma

13.00 uur:  Opening door dagvoorzitter Paul Pardon

Coördinator Organisatie- en Ontwikkeladvies, Carante Groep

13.05 uur: Wat doet dit met jou?

Professionals in gesprek met Gert Jan de Haas, neuropsycholoog, NAR-Lab

13.35 uur: Pauze

13.45 uur: Samen optrekken met familie

Professionals in gesprek met Wilma Klaassen, moeder, auteur en gastdocent

14.15 uur: Pauze

14.25 uur: Samen in het team

Professionals in gesprek met Erik van den Ouwelant, trainer, teamcoach en opleidingsadviseur, Bureau Verde

14.55 uur: Plenaire afsluiting

15.15 uur: Napraten over de thema’s in kleine groepen

Informatie over de gasten

Paul Pardon 

Paul is coördinator organisatie- en ontwikkeladvies bij de Carante Groep, een samenwerkingsverband van 12 zorgorganisaties in de sectoren Care en VVT. Daarnaast is hij zelfstandig trainer en coach. Paul is getrouwd en heeft drie kinderen. Zijn affiniteit met de zorg is groot mede omdat hij zelf weet hoe het is om een zoon te hebben met een verstandelijke beperking.  

Zijn motto is “Alle neuzen dezelfde kant op wil nog niet zeggen dat iedereen hetzelfde ruikt!”. 

Gert Jan de Haas 

Gert-Jan de Haas is neuropsycholoog en sinds 1992 werkzaam binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Vanaf het begin was hij geïnteresseerd in de complexe cliënten die voor handelingsverlegenheid bij teams zorgden. Vanaf 1996 is hij vanuit zijn bedrijf NAR-Lab in Nederland en daarbuiten betrokken bij complexe casus en benadert deze vanuit neuropsychologisch perspectief. De functionele benadering die hij hierbij gebruikt noemt hij Neuro-Analytisch Redeneren (NAR). 

Wilma Klaassen 

Wilma Klaassen is geboren en getogen in een Drents dorp, net als haar drie kinderen. Haar dochter Naomi (1997) heeft voortdurend zorg en begeleiding nodig, vanwege haar ernstige handicaps. Ze heeft een sociaal emotionele leeftijd van een één-jarige. Ze is een prachtige meid, ze kan lopen en zwemmen. Ze kan mooie dingen zeggen, maar niets is wat het lijkt.  
Het gezin heeft haar vier jaar geleden toevertrouwd aan een eenvoudige mini-maatschappij. Daar heeft Naomi een goed leven. 

Erik van den Ouwelant 

Erik van den Ouwelant is van oudsher verpleegkundig woonbegeleider en afdelingshoofd in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij heeft zich als trainer, teamcoach en opleidingsadviseur toegelegd op deskundigheidsbevordering van zorgverleners in de zorg voor mensen met een beperking, in de psychiatrie, in ouderenzorg en in uiteenlopende justitiële instellingen. Onder andere op het gebied van teamontwikkeling, professioneel samenwerken en communiceren in het zorgteam, met ouders en verwanten. 

Daarnaast neemt een aantal professionals deel aan het gesprek

Bas Vellema

Bas Vellema is werkzaam als  cliënt-activiteiten begeleider dagbesteding bij de Prinsenstichting. Daarin is hij  verantwoordelijk voor het verzorgen, ondersteunen en coachen van de cliënt. Je ontwikkelt daarbij alleen of met het team activiteiten voor cliënten en begeleidt hen in de uitvoering ervan. Hierbij moet je in staat zijn om ook in complexe en weinig stabiele situaties te handelen.

Bas heeft gestudeerd aan de Hogeschool Inholland (Sport en Lifestyle) en volgt op dit moment een EVC traject persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg.

Carola Rens

Carola Rens is cliëntbegeleider binnen Lunet zorg. Zij is de laatste 20 jaar werkzaam op een EVB+ groep. Nog steeds met veel plezier. Geen dag is hetzelfde. 

‘Het blijft een uitdaging om bij cliënten aan te sluiten. Steeds belangen afwegen en richting geven aan het moment. Prachtig vak om iets te kunnen betekenen voor deze zeer kwetsbare doelgroep. Letterlijk en figuurlijk hand in hand.  Samen de kleine successen vieren, blijft belangrijk!’

Danielle van Grunsven

Danielle van Grunsven is manager Zorg en dienstverlening bij Cello-zorg. Van origine Z-verpleegkundige en altijd werkzaam geweest met cliënten met een intensieve en vaak complexe ondersteuningsvraag.

Als leidinggevende is zij erg betrokken en dichtbij de teams. Zij stuurt vanuit visie op de kwaliteit van zorg voor de cliënten; een goed leven voor de cliënten en werkplezier voor de medewerkers, passend in de financiële kaders.

Niniane Jakobs

Niniane Jakobs is psycholoog en als gedragswetenschapper werkzaam bij Koraal. Daarnaast is zij hartcoherentie therapeut.

Zij heeft veel passie voor de EVB+ doelgroep, omdat deze gekenmerkt wordt door het steeds samen (met professionals en familie) oplossen van complexe puzzels om het probleemgedrag te verklaren en de vraag erachter te beantwoorden. Zij is gedreven om steeds met elkaar te blijven zoeken naar de mens achter de EVB+ en om deze persoon zich veilig en fijn te laten voelen in zijn omgeving en met de mensen om zich heen is. Daarbij focust zij zich niet alleen op de mensen met EVB+, maar ook op hun begeleiders omdat die eerst zichzelf veilig en goed voelen moeten voelen om houvast te kunnen bieden aan de mensen voor wie zij zorgen.

Praktisch 

Voor wie?  

De conferentie is bestemd voor iedereen die professioneel of persoonlijk betrokken is bij mensen met EVB+: (persoonlijk) begeleiders, gedragskundigen, paramedici, AVG-artsen, consulenten, teamleiders, managers, coaches, opleiders en familie. 

Wanneer en waar?  

De conferentie vindt plaats op dinsdag 9 februari van 13.00 tot 15.00 uur vanuit de Reehorst, Ede. Je kunt de conferentie thuis volgen via een streaming met de mogelijkheid om actief deel te nemen aan het gesprek.  

Wil je de conferentie meemaken vanuit de Reehorst in Ede? Geef dit dan op het inschrijfformulier. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar om aanwezig te zijn. Dit kan alleen als dat mag volgens de coronamaatregelen in februari. 

Na het plenaire programma kun je van 15.15 tot 16.00 uur online in gesprek met collega’s uit het hele land over de thema’s die aan de orde zijn geweest. Ook is er mogelijkheid om vragen te stellen aan de gasten in de Reehorst.   

Kosten  

Is je instelling aangesloten bij het Kennisplatform EVB+ en meld je je aan dan betaal je €20,-.  

Is je instelling niet aangesloten bij het Kennisplatform EVB+, dan betaal je €30,-.  

Als je live aanwezig bent zijn de kosten €30,- extra. Deze kosten worden achteraf in rekening gebracht. 

Aanmelden en annuleringsvoorwaarden  

Je kunt je aanmelden tot 1 februari 2021. Er kunnen maximaal 300 mensen deelnemen.

Bij de annulering wordt de helft van de kosten in rekening gebracht. Annuleren kan alleen schriftelijk naar: secretariaat@platformevbplus.nl. Vanaf 1 februari 2021 is annuleren niet meer mogelijk. Je kunt altijd je toegangsbewijs overdragen aan een ander.  

Na aanmelding ontvang je meteen een bevestiging in je mailbox. De toegangslink voor de conferentie krijg je uiterlijk 5 dagen van tevoren per mail toegestuurd. 

Vragen  

Heb je vragen? Mail naar secretariaat@platformevbplus.nl