Casuïstiek

Bespreking van thema’s en casuïstiek

Casuïstiek en themabesprekingen

Het kennisplatform gaat in 2019 aan de slag met de organisatie van casuïstiek en thema besprekingen.

Naast de werkzaamheden in de themagroepen is het prettig om verdiepend met elkaar in gesprek te gaan. Daarvoor willen we een mogelijkheid bieden tijdens thema avonden. Deelnemers aan het platform kunnen zich aanmelden voor deze besprekingen. Tijdens de eerste bijeenkomst in 2019 spreken we over het thema ‘Dagbesteding & Wonen’.

Heb je vragen over bepaalde onderwerpen, thema’s of casuïstiek? Neem dan contact op met de coördinator.