Organisatie

Kennisplatform EVB+

Het Kennisplatform EVB+ is een samenwerkingsverband tussen gehandicapten zorgorganisaties in heel Nederland. In 2019 werken 28 organisaties samen in het platform.

Vanuit de deelnemende organisaties nemen verschillende begeleiders, gedragsdeskundigen en managers actief deel aan de themagroepen. Andere disciplines zoals paramedici en AVG zijn van harte welkom. Momenteel werken we in multidisciplinaire themagroepen. Wanneer behoefte is aan vakgroepen binnen het Kennisplatform dan kunnen deze opgericht worden.

Dagelijks bestuur van het platform EVB+

Het Kennisplatform heeft een dagelijks bestuur dat verantwoordelijk is voor de werkzaamheden van het platform. De volgende mensen vormen samen het dagelijks bestuur:
Frank van Beers (voorzitter)
Kees Erends (secretaris)
Riek de Vries (penningmeester)

Bestuurlijke jaarvergadering

Ieder jaar organiseert het dagelijks bestuur samen met de coördinator een bestuurlijke jaarvergadering. De bestuurders van de deelnemende organisaties spreken met elkaar over de koers van het kennisplatform, de financiën en buigen zich over inhoudelijke ontwikkelingen.

Inhoudelijke jaarvergadering

Ieder jaar organiseert de coördinator een inhoudelijke jaarvergadering. De contactpersonen van de deelnemende organisaties evalueren het voorgaande jaar en bespreken de inhoudelijke koers voor het komende jaar.

De coördinator

Het platform heeft een coördinator die de dagelijkse werkzaamheden voor het platform regelt. Zij onderhoudt contacten met de deelnemers, de bestuurders, andere platforms en branche en beroepsverenigingen. Ook houdt zij de ontwikkelingen binnen en buiten de gehandicaptenzorg in het oog. De coördinator ondersteunt en faciliteert de deelnemers en de themagroepen.

Overzicht inrichting Kennisplatform EVB+