Symposium EVB+ in perspectief

15 april 2020, Reehorst, Ede

Elk jaar organiseert het Kennisplatform EVB+ een symposium. Het symposium richt zich specifiek op het leven, de begeleiding en de ondersteuning van mensen met EVB+.

Symposium 2020 (afgelast)

Bevlogen en vakkundige begeleiders, familie en andere betrokkenen zetten zich dagelijks in voor mensen met EVB+. De begeleiding van mensen met EVB+ vraagt om toewijding, wijsheid, kennis en expertise van alle betrokkenen. De praktijk leert dat dit een blijvende zoektocht is waarin je met vallen en opstaan samen op weg bent.

Het Kennisplatform EVB+ wil iedereen verbinden die betrokken is bij mensen met EVB+. Op het symposium maken we ruimte om het leven van mensen met EVB+ te ervaren en te verdiepen vanuit verschillende perspectieven. We delen inzichten en handvatten in de gezamenlijke zoektocht rondom het leven van mensen met EVB+.

Programma

09.30 uur Ontvangst

10.00 uur Opening
Dagvoorzitter Paul Pardon
Een dagvoorzitter die de toehoorders meeneemt vanuit verschillende perspectieven: als vader van een zoon met een verstandelijke beperking, als zelfstandig trainer en coach, en als coördinator organisatie- en ontwikkeladvies bij de Carante groep.

10.10 uur Aan wie vertrouw ik mijn kind toe?
Wilma Klaassen, een moeder op zoek naar een goed leven voor haar gehandicapte dochter
22 jaar geleden kwam Naomi in een warm gezin ter wereld. Haar verstandelijke handicap, haar epilepsie en autisme waren zorgpunten waar het gezin zich omheen vormde. De situatie werd door de jaren heen steeds complexer en de druk op het gezin zwaarder. Totdat Wilma zich de vraag moest stellen: aan wie vertrouw ik mijn kind toe?

10.40 uur  Het neuropsychologische perspectief
Gert-Jan de Haas, neuropsycholoog, NAR-Lab
De neuropsychologie bestudeert de achtergrond van gedrag vanuit neurologisch perspectief. Elke actie, elke gedachte, elk gevoel en elke reflex heeft zijn bakermat in het zenuwstelsel. Zo zullen we zien dat we meer op planten lijken dan we denken, en op vuurvliegjes, en op hamstertjes. Zij vertonen allen zeer complex gedrag, manipuleren er op los en doen soms puberaal. Toch spreken we hier nooit van gemene opzet of moeilijk verstaanbaar gedrag. Biedt de neuropsychologie ook een bruikbaar perspectief voor onze manier van kijken naar mensen met EVB+ ?

11.15 uur Afsluiting plenaire ochtend
Dagvoorzitter Paul Pardon

11.25 uur Pauze

12.00 uur Workshopronde 1

13.00 uur Lunch

14.00 uur Workshopronde 2

15.00 uur Pauze

15.30 uur Workshopronde 3

16.30 uur Borrel

Workshops

Ervaren

1. Technologische toepassingen voor een zinvolle tijdbesteding
Cathelijne Snaauw, ergotherapeut, Emma van Gelderen, ergotherapeut en Sandy Verhagen, logopedist, de Hartekamp Groep
Tijdens deze workshop krijg je uitleg over technologische materialen, die inzetbaar zijn voor zinvolle tijdsbesteding tijdens bijvoorbeeld onrust of wachtmomenten. Daarnaast ervaar je zelf welke waardevolle toevoeging deze producten kunnen hebben. Tot slot wordt er een koppeling gemaakt tussen de materialen en hun alertheid verhogende of verlagende werking voor cliënten met problemen in de prikkelverwerking.

2. MijnLevenMijnRitme Goede Morgen
Rutger Sijbers, projectmanager MijnLevenMijnRitme en Charlotte Lina, projectleider innovatie I&T, Siza
We hebben onderzoek gedaan naar de effecten van ‘lekker’ wakker worden. Daaruit bleek dat door het voorspelbaar maken van het moment van wakker worden bij veel cliënten de slaappatroon was verbeterd en bij bijna alle cliënten de stemming ‘s morgens vrolijker en relaxter was. Tijdens deze workshop krijg je meer informatie over dit project en de effectmeting en gaan we proberen om je te laten ervaren wat lekker wakker of niet lekker wakker worden met je doet.         

3. Anders kijken naar probleemgedrag
Geert Bettinger, trainer, coach & auteur
Als we willen aansluiten bij de client, waarom ‘rennen en hollen’ we dan zo veel? Laten we meer stil gaan staan daar waar de client is. Bij cliënten met ‘probleemgedrag’ denken hulpverleners wellicht te snel in oplossingen. Mijn stelling is dat het helaas vaak noodzaak is dat cliënten dit zogenaamde ‘probleemgedrag’ moeten laten zien. Ze hebben soms geen andere mogelijkheid; hoe moeten ze anders ons, medewerkers en familie, iets duidelijk maken? Tijdens deze workshop gaan we ons verplaatsen in deze cliënt.

4. De beleving van de cliënt
De Keerzijde
De workshop helpt om bewuster te worden van de belevingswereld van cliënten. Als je deelneemt aan deze workshop zul je direct antwoord kunnen geven op de vragen: Wat gebeurt er eigenlijk met mij wanneer ik afhankelijk word van anderen?’ ‘Wat betekent eigen regie eigenlijk voor mij?’ En: ‘Waar komt mijn mogelijk onbegrepen gedrag vandaan?’ Als professional kun je de cliënt nooit volledig doorgronden, maar je wordt je wel bewust van het effect van jouw gedrag. Deze ervaringsworkshop geeft je nieuwe energie van waaruit nieuwe ideeën ontstaan.

VERBINDEN

5. Film ‘Benjamin’ en discussie na afloop
Sasja Geurtsen en Peter Koedoot, CCE
Tijdens dit uur draaien we de film ‘Benjamin, portret van een cliënt met zelfverwondend gedrag’. Het eerste deel van het portret gaat over wie hij is (zijn levensgeschiedenis en ook de problemen die daarin speelden). Het tweede deel behandelt verschillende thema’s, waar de betrokken professionals over spreken. Thema’s zoals verklaringen voor het zelfverwondend gedrag, mogelijke interventies, ethische dilemma’s en moreel beraad,  de impact op een team van begeleiders.

6. Samenwerken met verwanten
Tietsia Mekkering, teamcoördinator en Petra Helmantel, gedragswetenschapper, Cosis
Dat je moet samenwerken met verwanten klinkt logisch en alle professionals zijn het er over eens dat dit nodig is. Maar hoe doe je dit nu op een goede en vanzelfsprekende manier? Wat zijn de werkzame factoren? Wat zijn de valkuilen? En wat vinden de verwanten er eigenlijk zelf van? Wij leggen graag samen met ouders uit hoe wij onze weg hebben gevonden en hoe we die samen bewandelen.

7. Werken aan perspectief; professioneel aanklooien
Astrid de Wit, orthopedagoog-generalist, Sherpa
Het klinkt niet zo chique, maar binnen Sherpa zijn we elke dag professioneel maar wat aan het ‘aanklooien’. Professioneel omdat we dit methodisch, onderbouwd (waar mogelijk), samen met het netwerk van de cliënt en multidisciplinair doen, maar ondertussen is het toch ook echt aanklooien. Deze workshop gaat over de zoektocht naar passende dagbesteding voor mensen met EVB+. Wat is hiervoor nodig? Tegen welke dilemma’s lopen we elke dag aan? En hoe gaan we hiermee om?

8. Kijken vanuit verschillende perspectieven
Maaike Hermsen, lector, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Kenniscentrum HAN SOCIAAL en Diana Rodenburg, productiespecialist autisme/LVB, Siza
Zorg op maat bij moeilijk verstaanbaar gedrag vraagt voortdurend afwegingen over wat ‘goede’ zorg is. Deze afwegingen worden beïnvloed door persoonlijke waarden, maatschappelijke overtuigingen en de organisatievisie. Het voeren van een diepgaande dialoog is van belang. Reflectie vraagt om de bereidheid om elkaars perspectief te kennen en de eigen overtuigingen op het spel te zetten. In deze workshop oefenen we daarmee en onderzoeken we wat deze inzichten betekenen voor het vakmanschap van professionals.

LEREN

9. De Schaal van Wellness: ‘alle neuzen dezelfde kant op wil nog niet zeggen dat iedereen hetzelfde ruikt!’
Paul Pardon, coördinator, Carante Organisatie en Ontwikkeladvies
Geen twee zorgprofessionals zijn gelijk. Iedere zorgprofessional heeft een eigen stijl van begeleiden en ondersteunen. De Schaal van Wellness maakt de manier van begeleiden van jou en je teamgenoten op een praktische en eenvoudige manier zichtbaar. Waarom kies jij voor juist die ene stijl en wat is het effect van die stijl op anderen en op de cliënt?

10. Hartcoherentie
Annemiek Grijpma, GZ-psycholoog/hartcoherentietrainer, Canzo
In deze workshop maak je kennis met hartcoherentietraining, een effectieve methode om stressbestendiger te worden. Je ziet en ervaart met behulp van techniek, dat emoties effect hebben op je hartritme en dat je door middel van je ademhaling invloed hebt op je hartritme. Als zorgverlener van mensen met EVB+ weet je dat zij heel gevoelig kunnen zijn voor jouw emoties, dus hoe fijn zou het zijn als je je sensitiviteit voor jouw eigen stresssignalen kunt vergroten, zodat je jezelf kunt kalmeren in tijden van spanning en stress.

11. Wanneer het geheel meer is…
Maartje Knotter, orthopedagoog, de Twentse Zorgcentrale
Agressief gedrag zorgt voor een druk op de kwaliteit van contact. Het is dus van belang om te weten waardoor agressie ontstaat om het te voorkomen. Dan is het zaak om niet alleen te kijken naar de persoon die zich agressief gedraagt. Hoe er op het gedrag gereageerd  wordt is van belang, maar ook hoe het leef-/dagbestedingsklimaat is en het werk- en organisatieklimaat voor de medewerker. Tijdens deze workshop gaan we nader in op factoren die het gedrag zullen beïnvloeden, bezien vanuit meerdere perspectieven.

12.SCORE-onderzoek
Guus Wulms en Desirée van Winden, onderzoekers, Ipse de Bruggen en Yvette Dijkxhoorn, universitair docent, Universiteit Leiden
In deze workshop geven we een presentatie over de voortgang van het Systematische Cliënt Ondersteuning Resultaat Evaluatie (SCORE)-onderzoek. Binnen onze onderzoeksgroep met moeilijk verstaanbaar gedrag zitten ook cliënten met EVB+. We laten zien wat de ervaringen van ondersteuners zijn bij deze groep en willen graag de dialoog met de deelnemers aangaan over de ondersteuningsbehoeften van deze groep.

13.Project WAVE
Gustaaf Bos, onderzoeker, docent, Vumc Metamedica
In de zorg voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag is geregeld sprake van vastlopende situaties. Hoewel er veel specifieke methodieken en werkwijzen zijn ontwikkeld, en de zorgprofessionals vaak met veel doorzettingsvermogen te werk gaan, lukt het niet altijd om de mensen om wie het gaat op een bevredigende manier te ondersteunen. Is het misschien tijd om iets geheel anders te proberen, met behulp van kennis en ervaring van mensen van buiten de zorg? We nemen u mee in de eerste uitkomsten van project WAVE.

14. IBIS: onderzoek naar een training voor het omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag
Eke Bruinsma, promovenda, Lotte Asberg, onderzoeksmedewerker, Universitair Centrum Psychiatrie/Accare
Om moeilijk verstaanbaar gedrag te veranderen moet eerst de functie van het gedrag onderzocht worden. Wat maakt dat een cliënt dit gedrag steeds weer laat zien? Wanneer de functie van het gedrag helder is en je beter begrijpt waarom de cliënt iets doet, ben je beter in staat om geschikte oplossingen te bedenken. De IBIS training beoogt begeleiders hierin te trainen. In deze workshop maken deelnemers kennis met verschillende technieken door middel van voorbeelden en oefeningen.

Praktische informatie

Wanneer:

15 April 2020

Waar:

Reehorst Ede

Voor wie:

Begeleiders, verpleegkundigen, gedragskundigen, GZ-psychologen, AVG-artsen, paramedici, managers, familie en andere belangstellenden.

Kosten:

Deelnemers aangesloten bij het platform: Vóór 11 maart € 125,00. Op en na 11 maart € 145,00.
Anderen: Vóór 11 maart € 150,00. Op en na 11 maart € 175,00.

Accreditatie:

Accreditatie wordt aangevraagd voor orthopedagogen bij de NVO, voor GZ-psychologen bij de NIP en voor verpleegkundigen bij het Kwaliteitsregister V&V.

Door wie:

Organisatie door Kennisplatform EVB+. Logistieke voorbereiding door Congressen MetZorg.