Themagroepen

De themagroepen komen vier keer per jaar bij elkaar. Deelname aan de themagroepen staat open voor professionals die verbonden zijn aan een van de aangesloten organisaties. De bijeenkomsten bestaan uit een plenair gedeelte waarin een gezamenlijk onderwerp wordt besproken. Daarnaast werken de deelnemers in kleinere werkgroepen aan een specifiek product. De vier themagroepen zijn actief rondom de volgende onderwerpen:

  1. Visie & EVB+ op de kaart
  2. Dagbesteding & Wonen
  3. Medewerkers: binden & boeien
  4. Methodiek & In contact

Visie & EVB+ op de kaart

Deze themagroep houdt zich bezig met de wijze waarop EVB+ zowel binnen als buiten de organisaties op de kaart staat.

De themagroep heeft de volgende doelen: 1) in beeld krijgen van de wijze waarop mensen met EVB+ op de kaart staan en; 2) mensen met EVB+ op de kaart zetten, zowel binnen als buiten de organisatie.

Dagbesteding & Wonen

Deze themagroep organiseert bezoeken aan de locaties van de aangesloten organisaties. De inschrijving staat per keer open voor mensen die aangesloten zijn bij het Kennisplatform.

De themagroep heeft de volgende doelen: 1) kennis- en ervaringsuitwisseling op verschillende locaties en; 2) inzicht in de landelijke thema’s op het gebied van dagbesteding en wonen.

Medewerkers: boeien & binden

Deze themagroep deelt ervaringen en kennis rondom het aantrekken, boeien, binden en behouden van medewerkers. Het doel van deze themagroep is: 1) het beter in beeld brengen van de doelgroep EVB+ bij (aankomend) professionals waardoor zij geïnspireerd worden om met deze cliënten te (blijven) werken en; 2) het organiseren van meerdere activiteiten op dit gebied om dat doel bereiken. Binnen de themagroep zijn twee werkgroepen aan de slag.

Werkgroep Scholing

Inventariseren welke opleidingen/materialen er op EVB+-niveau zijn binnen de eigen organisaties.

Werkgroep Facilitering van medewerkers

Onderzoek naar wat medewerkers boeit. Inzichtelijk krijgen wat boeiende factoren voor medewerkers zijn. Vanuit inzichten thema’s filteren en hiervoor een toolbox, tips en trucs samenstellen.

Methodiek & In contact

Het doel van deze themagroep is: 1) het creëren van inzicht in de gehanteerde (of nog te ontwikkelen) methodieken en werkzame elementen van de aangesloten organisaties; 2) het maken van een overzicht van de expertise t.a.v. de methodieken en; 3) het bespreken van vraagstukken rondom methodiek. Binnen deze themagroep zijn drie werkgroepen actief.

Werkgroep Diagnostiek & behandeling EVB+

Deze werkgroep is aan de slag met diagnostiek en afbouw van vrijheidsbeperkingen. Diagnostiek: wat voor instrumenten zijn er, hoe vertaal je die voor deze doelgroep? Afbouw van vrijheidsbeperkingen: hoe doe je dat? Hoe maak je een afbouwplan?

Werkgroep Beleid

De deelnemers brengen in kaart wat een organisatie nodig heeft om goede zorg te kunnen bieden aan mensen met EVB+.

Werkgroep Methodiek

De deelnemers brengen in kaart welke methodieken bij organisaties worden gehanteerd in de begeleiding van mensen met EVB+.