Themagroepen

Themagroepen

Het kennisplatform heeft momenteel 3 themagroepen. In deze themagroepen werken de deelnemers aan verschillende onderwerpen. Iedere themagroep komt 4 keer per jaar bijeen. De bijeenkomsten bestaan uit een plenair gedeelte. Daarnaast werken de deelnemers in kleinere werkgroepen aan een specifiek onderwerp. De resultaten van hun werkzaamheden worden gedeeld met de andere deelnemers.

Themagroep Medewerkers aantrekken, boeien, binden & behouden

Het doel van deze themagroep is het beter in beeld brengen van de doelgroep EVB+ bij (aankomend) professionals waardoor zij geïnspireerd worden om met deze cliënten te (blijven) werken. Door het organiseren van meerdere activiteiten op dit gebied wil deze groep dat doel bereiken. Zij zijn in werkgroepen aan de slag met de volgende drie onderwerpen:
Imago & beeldvorming: landelijk positieve succesverhalen naar buiten brengen door middel van een documentaire/film over het leven van EVB+ cliënten.

Werkgroep Scholing

Inventariseren welke opleidingen/materialen er op EVB+-niveau zijn binnen de eigen organisaties.

Werkgroep Facilitering van medewerkers

Onderzoek naar wat medewerkers boeit. Inzichtelijk krijgen wat boeiende factoren voor medewerkers zijn. Vanuit inzichten thema’s filteren en hiervoor een toolbox, tips en trucs samenstellen.

Themagroep Methodiek & in contact

Het doel van deze themagroep is het creëren van inzicht in de gehanteerde (of nog te ontwikkelen) methodieken en werkzame elementen van de aangesloten organisaties. Daarmee hebben professionals overzicht welke expertise zich waar bevindt. Door het creëren van dit inzicht kan ook voorkomen worden dat ‘het wiel’ bij individuele organisaties opnieuw wordt uitgevonden. De belangrijkste activiteit van deze groep is om dit inzicht te creëren en zo overzichtelijk mogelijk weer te geven. Deze groep kan daarmee krachten bundelen, op een goede wijze gebruik maken van elkaars expertise en advies geven aan eigen en andere organisaties. Vraagstukken over inhoudelijke methodieken kunnen aan de deelnemers voorgelegd worden. Een belangrijke waarde in deze groep is dat er open en transparant door de deelnemers gesproken kan worden over interne ontwikkelingen op het gebied van werkzame elementen in werkwijzen, methodes of methodieken. Ook deze groep werkt met drie werkgroepen.

Werkgroep Diagnostiek & behandeling EVB+

Deze werkgroep gaat aan de slag met diagnostiek en afbouw van vrijheidsbeperkingen. Diagnostiek: wat voor instrumenten zijn er, hoe vertaal je die voor deze doelgroep? Afbouw van vrijheidsbeperkingen: hoe doe je dat? Hoe maak je een afbouwplan?

Werkgroep Beleid

De deelnemers brengen in kaart wat een organisatie nodig heeft om goede zorg te kunnen bieden aan de EVB+ doelgroep op basis van de domeinen van Schalock. Ook onderzoek naar wat er nodig is om relatiegericht te kunnen werken.


Werkgroep Methodiek

De deelnemers brengen in kaart welke verschillende gehanteerde methodieken bij organisaties in de begeleiding van EVB+ cliënten. Overzicht creëren van de gehanteerde methodieken en werkzame elementen.

Themagroep Visie & EVB+ op de kaart

Deze themagroep houdt zich bezig met de wijze waarop EVB+ zowel binnen als buiten de organisaties op de kaart staat. De themagroep heeft drie speerpunten voor 2019.

  • EVB+ zowel intern als extern op de kaart zetten: delen van ervaringen binnen eigen organisaties en elkaar inspireren.
  • Optimaal delen van informatie en kennis: een subgroep werkt mee aan de ontwikkeling en realisatie van de website. Vanuit de inhoud wordt nagedacht over welke informatie voor wie van belang is.
  • Casuïstiek bespreken. In deze groep wordt plenair een zelf uitgekozen en voorbereide casus besproken. Daarnaast zal in de groep gekeken worden naar de organisatie van open inschrijving casuïstiek besprekingen.