Visie & Missie

Visie & Missie

Het Kennisplatform EVB+ is een platform waarbij zorgorganisaties in heel Nederland, die zorg bieden aan cliënten met EVB+, kunnen aansluiten. De missie van dit platform is om de kwaliteit van bestaan van de doelgroep EVB+ te verbeteren.

Het Platform EVB+ wil:
Professionals in contact brengen met collega’s in het hele land die met de doelgroep EVB+ werken en waar nodig/mogelijk ook verwanten van de doelgroep EVB+. Kennis en ervaringen verbinden en deze verder verspreiden.

Het Platform EVB+ wil vooral fungeren als een doorgeefluik van kennis en deskundigheid die bij vele organisaties en professionals al aanwezig is. En waar mogelijk ook een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van nieuwe kennis en deskundigheid.