Themabijeenkomsten

Themabijeenkomsten

Het Kennisplatform EVB+ organiseert thema besprekingen.

Naast de werkzaamheden in de themagroepen is het prettig om verdiepend met elkaar in gesprek te gaan. Daarvoor willen we een mogelijkheid bieden tijdens themabijeenkomsten. Deelnemers aan het platform kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomsten. Deelnemers kunnen ook thema’s aandragen voor themabijeenkomsten.

De volgende thema’s zijn aan de orde geweest:

  • Dagbesteding
  • Huisvesting
  • Meerzorg
  • Aantrekken van medewerkers
  • Gekwalificeerde medewerkers
  • Toekomstbestendig organiseren en bouwen
  • Visie 2030 en mensen met EVB+

Heb je ideeën over thema’s die je graag met anderen zou willen bespreken? Neem dan contact op met de coördinator.