Activiteiten

Activiteiten

Vanuit het Kennisplatform EVB+ worden verschillende activiteiten georganiseerd om kennis en expertise uit te wisselen en te bundelen. Deze bijeenkomsten zijn te volgen voor iedereen die is aangesloten bij één van de deelnemende partners van het Kennisplatform EVB+. Alle bijeenkomsten zijn weergegeven in de agenda.

Opgeven voor de activiteiten kan bij info@platformevbplus.nl

Themabijeenkomsten

Het Kennisplatform EVB+ organiseert per jaar themabijeenkomsten rondom specifieke onderwerpen. Deze bijeenkomsten geven gelegenheid om verdiepend met elkaar in gesprek te gaan.

Heb je ideeën over thema’s die je graag met anderen zou willen bespreken? Neem dan contact op met de coördinator.

Rondleidingen

Vanuit het Kennisplatform worden ongeveer 4 x per jaar rondleidingen georganiseerd bij deelnemende organisaties.

Kennisknooppunten

Het Kennisplatform organiseert kennisknooppunten. Deze online bijeenkomsten geven gelegenheid voor een eerste uitwisseling met collega’s uit het hele land over specifieke onderwerpen. Elke 3de donderdag van de maand van 9-10 uur, online.

Casuistiekbesprekingen

In het zuiden van het land komt een kleine vaste groep gedragskundigen een aantal keer per jaar bij elkaar om in te gaan op vragen en situaties rondom concrete casuistiek. De bijeenkomsten worden ondersteund door het CCE.