De kracht van wij samen

Toekomstvisie

‘De kracht van wij samen’, een perspectief op het leven en de zorg voor mensen met EVB+

In ‘De kracht van wij samen’ beschrijven  we een perspectief op het leven van en de zorg voor mensen met EVB+.  Een groep mensen die hun leven buiten het zicht van vele Nederlanders leven. Een groep mensen die levenslang afhankelijk is van zorg. Dertig organisaties in de gehandicaptenzorg, die ook zorg dragen voor deze specifieke groep mensen, hebben zich met elkaar verenigd in het Kennisplatform EVB+ om de aanwezige kennis en expertise met elkaar te verbinden en te versterken.

Als organisaties hebben we immers met elkaar de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een goed leven en goede zorg voor deze mensen en hun families.  Maar hoe kunnen we de kwaliteit van zorg voor mensen met EVB+ behouden, ondanks de arbeidsmarktproblematiek en de druk op de organisaties?

De noodzaak, om daarin samen op te trekken, is groot. Samen met collega’s, familie, collega organisaties en stakeholders. In ‘De kracht van wij samen’ beschrijven we wat er goed gaat en wat de uitdagingen zijn in de huidige tijd. Vervolgens beschrijven we hoe wij hiermee verder gaan. Daarmee spreken we ook uit waar het ons om gaat en waar we ons samen sterk voor willen maken.  Als Kennisplatform EVB+ geven we met dit stuk woorden aan onze gezamenlijke zoektocht in de zorg en het leven van mensen met EVB+. Juist dan geldt ‘De kracht van wij samen’.

Visualisatie

Van ‘De kracht van wij samen is een visualisatie gemaakt. Bekijk de visualisatie hieronder.

Bouwen aan een gemeenschap voor mensen met EVB+

De gemeenschap is een van de pijlers waar het Kennisplatform EVB+ voor wil gaan. Een gemeenschap waarin mensen welkom zijn en zorg dragen voor elkaar. Maar is het bouwen aan de gemeenschap ook een oplossing voor actuele vraagstukken in de zorg voor mensen met EVB+?

Lees verder

Werk en daginvulling voor mensen met EVB+

Mensen met EVB+ hebben, net als ieder ander, recht op een betekenisvol leven. Het is vaak een zoektocht om werk en daginvulling voor hen vorm te geven. En om betekenisvolle activiteiten te vinden in verbinding met de samenleving.

Lees verder

Spoken Words

Levi Noë, werkt bij de Prinsenstichting als begeleider van mensen met een Ernstig verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Hij heeft naar aanleiding van ‘De kracht van wij samen’ prachtige Spoken Words gemaakt voor Kennisplatform EVB+  Bekijk de Spoken Words van Levi hieronder.