Organisatie

Kennisplatform EVB+

Het Kennisplatform EVB+ is een samenwerkingsverband tussen 31 zorgorganisaties uit heel Nederland (zie partners). Vanuit het Kennisplatform EVB+ worden uiteenlopende activiteiten gefaciliteerd om kennis en expertise te verbinden, te delen en met elkaar verder te ontwikkelen.

Medewerkers van de betrokken organisaties geven met elkaar deze activiteiten inhoud en vorm. Zij worden uitgenodigd om nieuwe en actuele onderwerpen of middelen aan te dragen om de landelijke uitwisseling, verspreiding en ontwikkeling van kennis en expertise te versterken.

Dagelijks bestuur

Het Kennisplatform EVB+ heeft een dagelijks bestuur dat verantwoordelijk is voor de werkzaamheden van het kennisplatform. De volgende mensen vormen samen het dagelijks bestuur: Marie-Louise van de Kruis, Ageeth Ouwehand, Annette Imhof en Riek de Vries.

Coördinator

Het Kennisplatform EVB+ heeft een coördinator die de dagelijkse werkzaamheden voor het platform regelt. Zij onderhoudt contacten met de deelnemers, de bestuurders, andere platforms en branche en beroepsverenigingen. Ook houdt zij de ontwikkelingen binnen en buiten de gehandicaptenzorg in het oog. De coördinator ondersteunt en faciliteert de deelnemers en de themagroepen.

Bestuurlijke jaarvergadering

Ieder jaar organiseert het dagelijks bestuur samen met de coördinator een bestuurlijke jaarvergadering. De bestuurders van de deelnemende organisaties spreken met elkaar over de koers van het kennisplatform, de financiën en buigen zich over inhoudelijke ontwikkelingen rondom de zorg voor mensen met EVB+.

Inhoudelijke jaarvergadering

Ieder jaar organiseert de coördinator een inhoudelijke jaarvergadering. De contactpersonen van de deelnemende organisaties evalueren het voorgaande jaar en bespreken de inhoudelijke koers voor het komende jaar.

Op basis van deze jaarvergadering wordt het jaarplan vastgesteld.

Jaarplan 2022

Jaarplan 2023