Kennis rondom mensen met EVB+

Zoeken
Type
Thema's
Gekozen filters:
Zie je mij?

Hoe is het om op te groeien met een broer of zus met een vorm van autisme? Vera Duivenvoorden, die persoonlijk ook met deze vragen wordt geconfronteerd, volgde drie jongeren op zoek naar een antwoord. De foto’s nemen je mee in hun leefwereld en laten je zien hoe het is om samen te leven met […]

Lees meer
Zelfverwonding

Het boek ‘Zelfverwonding’ beschrijft een interdisciplinaire aanpak van diagnostiek, interventie en evaluatie bij ernstig en aanhoudend zelfverwondend gedrag bij mensen met een matige tot ernstige verstandelijke of meervoudige beperking. Informatie en suggesties voor psychiaters, artsen voor mensen met een verstandelijke beperking (AVG), psychologen, orthopedagogen en managers. Een uitgave van het CCE. Auteur: B. Henderikse (red.) Meer informatie

Lees meer
Wet zorg en dwang

Over de wet zorg en dwang wordt heel veel informatie gegeven op uiteenlopende websites. Website Kennisplein Gehandicapten – Wet zorg en dwang Website vanuit VWS: dwangindezorg.nl Vilans: Stappenplan BPSW: Factsheet

Lees meer
Verstandelijke beperking en agressie

Een boek met ervaringsverhalen van zorgprofessionals over relevante onderwerpen als herkennen van vroege signalen, doorbreken van probleemgedrag en inwerken van collega’s. De verhalen gaan over verschillende doelgroepen in de gehandicaptenzorg. Auteur: Tjitske Gijzen Meer informatie

Lees meer
Thuis in een onbegrijpelijke wereld

Mensen met autisme en een verstandelijke beperking begeleiden in hun woonsituatie Een werkboek over het begeleiden van mensen met autisme en een verstandelijke beperking in hun woonsituatie. Mensen met autisme en een verstandelijke beperking hebben vroeg of laat buiten hun ouderlijk huis een eigen plek nodig om te wonen. Een plek waar ze zich thuis […]

Lees meer
Somatische verklaringen voor probleemgedrag

Deze tool geeft informatie over een analyse van probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking.In deze tool is expertise uit het werkveld gecombineerd met de huidige stand van zaken op medisch wetenschappelijk gebied. Auteur: CCE Zie link

Lees meer
Screeningsrapport Zinnige Zorg

In Zinnige Zorg-projecten brengt Zorginstituut Nederland in beeld hoe de zorg die vanuit het basispakket wordt vergoed, in de praktijk wordt geleverd. In mei 2017 is het Zorginstituut gestart met de screeningsfase van Zinnige Gehandicaptenzorg. De twee onderwerpen waarmee het Zorginstituut in de verdiepingsfase verder gaan zijn de volgende: 1) Gezondheidsproblemen bij mensen met een […]

Lees meer
Richtlijnen en principes voor de praktijk

Vertaling van Engelse publicatie met richtlijnen over beoordeling, diagnose, behandeling en bijbehorende ondersteuning voor mensen met verstandelijke beperkingen met probleemgedrag. Auteurs: Anton Došen, William I. Gardner, Dorothy M. Griffi ths, Robert King en André Lapointe Download

Lees meer
Richtlijn: probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking

Eind september 2019 is de nieuwe richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’ verschenen. De richtlijn geeft weer wat op dit moment wordt gezien als optimale zorg wanneer sprake is van probleemgedrag bij volwassenen met VB. Vier inhoudelijke en organisatorische onderwerpen komen aan de orde: 1) Beeldvorming; 2) Begeleiding en behandeling; 3) Psychofarmaca; 4) […]

Lees meer
Programma Volwaardig leven

Het programma Volwaardig Leven werd op 1 oktober 2018 gestart door het ministerie van VWS. Met dit programma wil het ministerie de gehandicaptenzorg en complexe zorg meer passend maken en beter voorbereiden op de toekomst. In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen mensen een beperking. Daarvan krijgen 130.000 mensen elke dag intensieve zorg. Zij hebben vaak […]

Lees meer