Kennisbank

Zoeken
Type
Thema's
Verhalen van
Paginering
Gekozen filters:
Assessment of Posttraumatic Stress Disorder in Adults with Severe or Moderate Intellectual Disability: A Pilot Study Using the Diagnostic Interview Trauma and Stressors – Severe Intellectual Disability

Wetenschappelijk artikel over een nieuw meetinstrument om PTSS vast te stellen bij mensen met een ernstige of matige VB (DITS-EVB). PTSS komt bij deze mensen geregeld voor, terwijl we het nog niet op een betrouwbare manier kunnen vaststellen. Deze pilot laat zien dat de psychometrische eigenschappen van de DITS-EVB veelbelovend zijn. Journal of Mental Health […]

Lees meer
Actie-onderzoek sociale innovatie op Landpark Assisië

Landpark Assisië van zorgorganisatie Prisma is een bijzondere buitenplaats in Noord-Brabant; al ruim 100 jaar krijgen mensen met een verstandelijke beperking hier de benodigde zorg. Het Landpark is momenteel volop in ontwikkeling. Het was reden om te onderzoeken hoe bewoners die veranderingen mede vorm kunnen geven middels een actie-onderzoek, ook wel praktijkgericht onderzoek genoemd. De […]

Lees meer
Anders kijken naar de leefomgeving van mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag

Kamers voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag zijn vaak gericht op controle en veiligheid. Dit betekent vaak een simpele inrichting zodat er weinig prikkels zijn. Met het project Fysieke Leefomgeving laat Ipse de Bruggen zien dat het ook anders kan. Zodat de kamer toch aanvoelt als een fijne woonplek met de juiste prikkelbalans. Ben je […]

Lees meer
Arbeidsmarkt rondom mensen met EVB+

Een informatieblad over de arbeidsmarkt rondom mensen met EVB+ opgesteld op basis van ervaringen en verhalen van deelnemers aan het Kennisplatform EVB+. De volgende punten komen aan bod: Wat speelt er op de arbeidsmarktproblematiek rondom mensen met EVB+? Wat betekent de druk op de arbeidsmarkt voor de zorg voor mensen met EVB+? Wat is nodig […]

Lees meer
Arbeidsmarktverkenning Gehandicaptenzorg

In 2020 is in opdracht van VWS een arbeidsmarktverkenning uitgevoerd in de gehandicaptenzorg. Het centrale doel was het vinden van antwoorden op de vraag: bij welke cliënt- en beroepsgroepen in de Wlz-gehandicaptenzorg manifesteren de gevolgen van de arbeidsmarkttekorten zich het meest pregnant, wat zijn voor professionals drijfveren om in de gehandicaptenzorg te (blijven) werken en […]

Lees meer
Autisme en probleemgedrag

Naar een betere afstemming tussen kinderen met autisme en hun niet-autistische omgeving Wat heeft probleemgedrag met autisme te maken? Eigenlijk niets: autisme maakt kinderen niet agressief of gevaarlijk. Veel vaker zijn kinderen met autisme zelfs slachtoffer van agressie dan dader. Geen kind met autisme kiest ervoor om probleemgedrag te stellen. Probleemgedrag is slechts de zichtbare […]

Lees meer
Beeldvorming & Diagnostiek bij probleemgedrag in de praktijk

Veel variatie in het beoordelen van probleemgedrag van volwassenen met een verstandelijke beperking Voor een goede kwaliteit van leven van volwassenen met een verstandelijke beperking is het voorkomen of verhelpen van gedrag dat als problematisch wordt ervaren belangrijk. Dat betekent dat dit gedrag goed in kaart moet worden gebracht; dit gebeurt in het proces van […]

Lees meer
Beleidsregel meerzorg 2019

Wanneer het noodzakelijk is dat de cliënt extra zorg nodig heeft én de best passende financiering daartoe geen mogelijkheid heeft, dan kan de ‘regeling meerzorg’ een uitkomst bieden. Meerzorg is een regeling binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze regeling maakt het mogelijk om aanvullende zorg te financieren voor cliënten die deze nodig hebben. Sinds […]

Lees meer
Benjamin, portret van een cliënt met zelfverwondend gedrag

Benjamin is een cliënt van de Twentse Zorgcentra. Van jongs af aan verwondt hij zichzelf zeer ernstig. In de film blikken de betrokken professionals terug op het proces om de zelfverwonding van Benjamin te verminderen, wat uiteindelijk gelukt is (en nog steeds…). De film is gemaakt in het kader van het project ‘Zelfverwonding’ van het […]

Lees meer