Kennisbank

Zoeken
Type
Thema's
Gekozen filters:
Arbeidsmarkt rondom mensen met EVB+

Een informatieblad over de arbeidsmarkt rondom mensen met EVB+ opgesteld op basis van ervaringen en verhalen van deelnemers aan het Kennisplatform EVB+. De volgende punten komen aan bod: Wat speelt er op de arbeidsmarktproblematiek rondom mensen met EVB+? Wat betekent de druk op de arbeidsmarkt voor de zorg voor mensen met EVB+? Wat is nodig […]

Lees meer
Arbeidsmarktverkenning Gehandicaptenzorg

In 2020 is in opdracht van VWS een arbeidsmarktverkenning uitgevoerd in de gehandicaptenzorg. Het centrale doel was het vinden van antwoorden op de vraag: bij welke cliënt- en beroepsgroepen in de Wlz-gehandicaptenzorg manifesteren de gevolgen van de arbeidsmarkttekorten zich het meest pregnant, wat zijn voor professionals drijfveren om in de gehandicaptenzorg te (blijven) werken en […]

Lees meer
Autisme en probleemgedrag

Naar een betere afstemming tussen kinderen met autisme en hun niet-autistische omgeving Wat heeft probleemgedrag met autisme te maken? Eigenlijk niets: autisme maakt kinderen niet agressief of gevaarlijk. Veel vaker zijn kinderen met autisme zelfs slachtoffer van agressie dan dader. Geen kind met autisme kiest ervoor om probleemgedrag te stellen. Probleemgedrag is slechts de zichtbare […]

Lees meer
Beeldvorming & Diagnostiek bij probleemgedrag in de praktijk

Veel variatie in het beoordelen van probleemgedrag van volwassenen met een verstandelijke beperking Voor een goede kwaliteit van leven van volwassenen met een verstandelijke beperking is het voorkomen of verhelpen van gedrag dat als problematisch wordt ervaren belangrijk. Dat betekent dat dit gedrag goed in kaart moet worden gebracht; dit gebeurt in het proces van […]

Lees meer
Beleidsregel meerzorg 2019

Wanneer het noodzakelijk is dat de cliënt extra zorg nodig heeft én de best passende financiering daartoe geen mogelijkheid heeft, dan kan de ‘regeling meerzorg’ een uitkomst bieden. Meerzorg is een regeling binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze regeling maakt het mogelijk om aanvullende zorg te financieren voor cliënten die deze nodig hebben. Sinds […]

Lees meer
Benjamin, portret van een cliënt met zelfverwondend gedrag

Benjamin is een cliënt van de Twentse Zorgcentra. Van jongs af aan verwondt hij zichzelf zeer ernstig. In de film blikken de betrokken professionals terug op het proces om de zelfverwonding van Benjamin te verminderen, wat uiteindelijk gelukt is (en nog steeds…). De film is gemaakt in het kader van het project ‘Zelfverwonding’ van het […]

Lees meer
Bert, Debbie, Bob en Ingeborg. Mensen van Maasveld

Bert, Debbie, Bob en Ingeborg wonen op Maasveld, een instelling voor mensen met een beperking. Zij hebben een ernstige verstandelijke beperking, vaak gecombineerd met een gedragsprobleem. Filmmaker Bart Hölscher volgde de hoofdpersonages voor, tijdens en na de verhuizing naar hun nieuwe woning. Middels vier persoonlijke portretten laat hij de wereld zien van mensen die zich […]

Lees meer
Beschrijving zorgprofiel VG7 – Actualisatie op inhoud en kosten

Actualisatie van het zorgprofiel VG7 om vanuit cliëntperspectief te verduidelijken wat de kenmerken zijn van VG7-cliënten, wat voor deze mensen persoonsgerichte zorg is en wat nodig is om persoonsgerichte zorg te kunnen leveren (qua inhoud, tijdbesteding en kosten)​. De actualisatie is geschreven in opdracht van de VGN, en tot stand gekomen met hulp van groot […]

Lees meer
Betekenisvolle zorgrelaties tussen bewoners en begeleiders in gehandicaptenzorg

Mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+) zijn afhankelijk van de ondersteuning van anderen. Een langdurige, betekenisvolle relatie tussen zorgprofessional, cliënt en diens verwanten is nodig om bewoners te begrijpen, om goede ondersteuning te bieden en bepaalt mede de kwaliteit van leven van deze mensen. Maar het opbouwen van een […]

Lees meer