Missie & Visie

Missie & Visie

Het Kennisplatform EVB+ is een samenwerkingsverband waarbij zorgorganisaties in heel Nederland, die zorg bieden aan mensen met EVB+, kunnen aansluiten.

Het is onze missie om samen zorg te dragen voor een goed leven van en goede zorg aan mensen met EVB+. Het Kennisplatform EVB+ wil professionals verbinden met collega’s, familie en anderen die betrokken zijn bij het leven en de zorg aan mensen met EVB+.

Dit doen wij door:

  • Bestaande kennis en expertise te verbinden en verder te verspreiden.
  • Bij te dragen aan de ontwikkeling van (wetenschappelijke) kennis en expertise.
  • Bij te dragen aan de (door)ontwikkeling van (landelijk) beleid.
  • Bij te dragen aan het op de kaart zetten van mensen met EVB+.
  • Samen te werken met stakeholders, familie en andere betrokken rondom mensen met EVB+.