Visie & Missie

Visie & Missie

Het Kennisplatform EVB+ is een platform waarbij zorgorganisaties in heel Nederland, die zorg bieden aan mensen met EVB+, kunnen aansluiten. De missie van dit platform is om de kwaliteit van het leven van mensen met EVB+ te verbeteren.

Het Kennisplatform EVB+ wil professionals in contact brengen met collega’s in het hele land die met mensen met EVB+ werken en waar nodig/mogelijk ook met familie en verwanten. Het Kennisplatform EVB+ wil kennis en ervaringen verbinden en deze verder verspreiden.

Het Kennisplatform EVB+ wil vooral fungeren als een doorgeefluik van kennis en expertise die bij vele organisaties en professionals al aanwezig is. En waar mogelijk ook een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van nieuwe kennis en expertise.