Producten

Producten Kennisplatform EVB+

Met en van elkaar leren! Dat is het doel van Kennisplatform EVB+. Op deze pagina vind je producten van het Kennisplatform EVB+. De producten zijn opgesteld met professionals van aangesloten organisaties en andere samenwerkingspartners.

Maak er gebruik van en deel ze met collega’s! Heb je vragen of heb je ideeën voor andere producten rondom mensen met EVB+? Laat het ons weten!

Visiedocument ‘De kracht van wij samen’

Een visie op de zorg van mensen met EVB+ in de toekomst. Wat is nodig en wat is van waarde? Deze visie is opgesteld samen met professionals, ouders en onderzoekers. Er is ook een praatplaat van de visie gemaakt

Kenniswaaiers

Kennisplatform EVB+ stelt kenniswaaiers op rond verschillende thema’s die spelen in het leven van of de zorg rond mensen met EVB+

De Themagroep Medewerkers heeft de Kenniswaaier Medewerkers binden, boeien en behouden voor de zorg aan mensen met EVB+ samengesteld

De Themagroep Methodiek heeft twee overzichten samengesteld. Een overzicht van methodieken en hulpmiddelen die kunnen worden gebruikt in de zorg voor mensen met EVB+. En een overzicht van instrumenten die kunnen worden ingezet in de diagnostiek bij mensen met EVB+.

Kanslijnen

In 2022 zijn een aantal kanslijnen benoemd in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Binnen het Kennisplatform EVB+ werkt de Themagroep Beleid & Organisatie deze kanslijnen verder uit, specifiek voor de zorg voor mensen met EVB+.

De eerste kanslijn die is uitgewerkt is Kanslijn 5: (Meer) samen zorg dragen: professionals, familie en het netwerk van mensen met EVB+.