Over mensen met EVB+

Over mensen met EVB+

De term EVB+ is niet bij iedereen bekend. EVB staat voor Ernstige Verstandelijke Beperking. En de plus? Die staat voor Moeilijk Verstaanbaar Gedrag. Mensen met EVB+ hebben dus een combinatie van deze beperkingen. Wat kenmerkt mensen met EVB+? En welke begeleiding hebben zij nodig? Daarover lees je meer op deze pagina.

Mensen zoals jij en ik

Mensen met EVB+ zijn mens, zoals jij en ik. Met hun eigen karakter, persoonlijke interesses en een eigen geschiedenis. Ze zijn verbonden met hun ouders, familie en andere dierbaren. Mensen met EVB+ zíjn niet hun beperkingen. Wel hebben ze kenmerken die van invloed zijn op hun dagelijkse leven, de omgang met anderen en op de zorg en begeleiding.

Beperkingen en mogelijkheden

Mensen met EVB+ hebben een ernstige verstandelijke beperking. Dit uit zich in beperkte verstandelijke, sociale en praktische vaardigheden. Zo hebben zij moeite met het begrijpen van taal. En met sociale interactie en alledaagse activiteiten, zoals bijvoorbeeld persoonlijke hygiene. Bij al deze zaken hebben zij dagelijks hulp nodig.

Mensen met EVB+ maken hun wensen en behoeften op hun eigen manier duidelijk. Zij gebruiken vaak geluiden, gebaren of korte zinnen om te communiceren en zichzelf kenbaar te maken. Ze kunnen vaak wel handelingen uitvoeren, maar ze begrijpen niet wat ze doen. Ook hebben ze ondersteuning nodig bij het veranderen van een activiteit of een routine.

Het is voor de mensen die voor hen zorgen vaak zoeken naar wat er bij hen leeft en wat zij nodig hebben. Dat wordt makkelijker als zij de persoon met EVB+ goed kennen. Voor mensen met EVB+ geldt dat het makkelijker is om op de ander te vertrouwen wanneer zij die persoon goed kennen en weten hoe iemand reageert.

“Hanna gebruikt woorden om te praten. Ik denk dan automatisch dat zij weet wat ze zegt. Maar dat is niet zo. Ze weet vaak niet wat ze zegt. Dat geldt ook voor wat ze doet. Ze heeft vaak geen besef van wat ze doet. Het gaat erom dat je Hannie’s taal leert. Zo kun je ‘lezen’ hoe het met haar gaat en wat ze nodig heeft. Daar probeer ik op aan te sluiten.”

(begeleider)

Bijkomende problematiek

Alle mensen met EVB+ hebben bijkomende problematiek. Denk aan genetische aandoeningen (zoals het Smith-Magenis syndroom – SMS, Down-syndroom, Angelman syndroom of 22q11-deletiesyndroom) en psychische of psychiatrische symptomen of stoornissen. Ook spelen er lichamelijke en psychische klachten, zoals epilepsie, reflux, slaapstoornissen en obstipatie.

Lees meer over genetische diagnose

Moeilijk Verstaanbaar Gedrag

Mensen met EVB+ hebben ernstige beperkingen. Zij maken vaak hun wensen en behoeften op een andere manier duidelijk. Daardoor is het vaak zoeken wat bij hen leeft en wat zij nodig hebben. Het is belangrijk om aansluiting te vinden bij hun behoeften, mogelijkheden en beperkingen.

Lukt dat onvoldoende, dan kunnen mensen met EVB+ gedrag vertonen, dat schadelijk is voor henzelf en/of voor hun omgeving. Dat wordt ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’ genoemd. Soms gaat het een tijdje goed. Maar het is een kwetsbaar evenwicht. En het gedrag kan zo intens zijn dat dit schadelijk is voor de persoon zelf en/of voor de omgeving. Het kan zorgen voor een gevoel van onmacht en onzekerheid.

Lees meer over beeldvorming

Lees meer over het analyseren van gedrag

Dagelijks leven, wonen en welzijn

Mensen met EVB+ hebben, net als ieder ander, behoefte aan een leven dat aansluit bij hun interesses, behoeften en levensfase. Een vaste structuur en routines geven hierin houvast en veiligheid. Dat helpt hen om beter te functioneren in het dagelijkse leven. Activiteiten die aansluiten bij iemands interesse en behoeften, in een veilige omgeving, maken het leven de moeite waard.

“Eén van de jongens die ik begeleid, kon niet fietsen. Nu fietst hij op een driewieler over het terrein. Ook alleen. Dat maakt zijn wereld groter. Je ziet hem groeien”

(begeleider)

Omdat mensen met EVB+ vatbaar zijn voor gezondheidsproblemen, is bewegen en gezond eten belangrijk. Problemen die niet altijd worden herkend omdat mensen met EVB+ niet goed kunnen aangeven waar ze last van hebben.

Mensen met EVB+ wonen veelal met anderen samen. Een prettige sfeer en een fijne woonplek biedt veiligheid en draagt bij aan het welzijn van mensen met EVB+. Het belang van een prettige en passende leefomgeving wordt steeds meer erkend.

Lees meer over het belang van een fijne woonomgeving

Lees meer over werk en daginvulling voor mensen met EVB+

Groei en ontwikkeling

Mensen met EVB+ hebben een veilige omgeving nodig, om zich te kunnen ontwikkelen. Het vraagt om passende activiteiten, in een veilige omgeving en omringd door mensen met wie ze een band hebben. Dan is persoonlijke ontwikkeling en groei mogelijk.

Familie van mensen met EVB+

Ouders, familie, huisgenoten en direct betrokkenen zijn meestal de belangrijkste contacten. Hoe kunnen ze samen optrekken?

Lees meer over familie van mensen met EVB+

Werken met mensen met EVB+

Mensen met EVB+ hebben intensieve begeleiding nodig. Daarom is het belangrijk dat er ruimte en tijd is voor professionele en persoonlijke ontwikkeling en reflectie.

Lees meer over Werken met mensen met EVB+

Meer informatie

Hieronder vind je meer informatie over mensen met EVB+.