Over EVB+

Alles over het Kennisplatform EVB+

Over EVB+

EVB+ is een afkorting en staat voor: Ernstig Verstandelijke Beperking en Moeilijk Verstaanbaar Gedrag. Het kennisplatform is opgericht om professionals met elkaar in contact te brengen die dagelijks betrokken zijn bij mensen met EVB+. Bijvoorbeeld doordat zij deze mensen begeleiden, behandelen of verzorgen. Deze professionals weten veel, terwijl er landelijk nog weinig bekendheid is: daar willen wij met het platform verandering in brengen! Door de kennis en ervaringen van professionals in verbinding te brengen, willen we graag uiteindelijk een bijdrage leveren aan de verbetering van kwaliteit van bestaan van mensen met een EVB+.

Het Platform EVB+ is voor eenieder die professioneel betrokken is bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+). Het Platform EVB+ is een netwerk waarin zowel kennis als ervaringen met elkaar gedeeld en verbonden worden. Het uiteindelijke doel hiervan is om de kwaliteit van bestaan van de doelgroep EVB+ te verbeteren.

In 2019 staat versteviging, stabilisering, de verbinding en productiviteit vanuit de verschillende themagroepen en het onderzoek EVB+ in beeld! centraal. Dit houdt in dat we zorg dragen voor een goede verbinding en informatie overdracht tussen de verschillende themagroepen en overleggen. Daarnaast zorgen we voor tastbare resultaten vanuit de themagroepen.

Het onderzoek EVB+ in beeld! is gestart in december 2018. Meer informatie over het onderzoek kunt u ook hier op deze website vinden. We houden u via deze site op de hoogte van al het nieuws over het onderzoek, natuurlijk ook over andere nieuwtjes. We verwachten al in 2019 ontwikkelingen te kunnen delen binnen en buiten het platform.