Kennisplatform EVB+

Mensen met EVB+

Dit Kennisplatform richt zich specifiek op mensen met een Ernstig Verstandelijke Beperking en Moeilijk Verstaanbaar Gedrag (EVB+).

Mensen met EVB+ hebben hun eigen wensen en behoeften. Zij hebben echter beperkte verstandelijke en communicatieve vermogens waardoor zij in hun leven intensieve hulp en begeleiding nodig. Bevlogen en vakkundige begeleiders, familie en andere betrokkenen zetten zich dagelijks in, ondanks én dankzij de complexiteit die deze mensen met zich meebrengen.

De begeleiding van deze mensen vraagt om een voortdurende zoektocht waarbij de toewijding, wijsheid, kennis en expertise nodig is van alle betrokkenen. De praktijk leert dat dit een blijvende zoektocht is waarin je met vallen en opstaan samen op weg bent.

Het Kennisplatform

Het Kennisplatform EVB+ is opgericht om professionals te verbinden die dagelijks betrokken zijn bij mensen met EVB+. Het kennisplatform biedt een netwerk om kennis en ervaringen te verbinden, te delen en verder te ontwikkelen. Op die manier proberen we de kwaliteit van bestaan van mensen met een EVB+ verder te verbeteren.

Vanuit het Kennisplatform EVB+ is in 2018 het onderzoek ‘EVB+ in beeld!’ gestart.