EVB+ in beeld!

Een onderzoek vanuit het Kennisplatform EVB+

Vanuit het Kennisplatform EVB+ is in 2018 het onderzoek EVB+ in beeld! gestart. Het onderzoek is in 2023 afgerond.

In dit onderzoek brengen we de succesfactoren in kaart van een goede relatie tussen cliënt en zorgprofessional. We onderzoeken ook de rol van spanning in deze relatie. Daarnaast wordt een scholingsaanbod en/of handreiking ontwikkeld voor (toekomstige) professionals die gaan werken met mensen met EVB+.

Een korte film over het onderzoek

Het Kennisplatform EVB+ voert het onderzoek uit in samenwerking met de Radboud Universiteit, de Hogeschool Arnhem Nijmegen, ROC Nijmegen en organisaties aangesloten bij het Kennisplatform EVB+. Dit onderzoek is onderdeel van het programma Gewoon Bijzonder. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door ZonMw.

Waarom doen we dit onderzoek?

Mensen met EVB+ zijn afhankelijk van de ondersteuning van anderen. Een langdurende en betekenisvolle relatie tussen de zorgprofessional, de cliënt en zijn naasten is nodig om de cliënt te begrijpen en om goede ondersteuning te bieden. Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend.

In deze podcast vertelt onderzoeker Lucienne den Uil over het onderzoek.

Wat is het doel van het onderzoek EVB+ in beeld?

We doen dit onderzoek met als doel:

  1. Inzicht krijgen in factoren die een goede relatie tussen mensen met EVB+ en zorgprofessional bepalen;
  2. Inzicht krijgen in de rol van spanning in de relatie tussen cliënt en professional;
  3. Onderzoeken of de inzet van biofeedback en ontspanningsoefeningen professionals helpt bij het herkennen en omgaan met spanning;
  4. Een scholingsaanbod ontwikkelen dat meer bekendheid geeft aan de doelgroep en professionals handvatten biedt in de ondersteuning.

De resultaten

Deelstudie 1: Een goede relatie tussen mensen met EVB+ en begeleiders

Wat is er nodig voor het opbouwen van een goede relatie? In 2020 is een literatuurstudie in JARID verschenen over de succesfactoren in het opbouwen van de relatie tussen mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag en hun begeleiders.

Vervolgens zijn we in gesprek gegaan met familie en begeleiders van mensen met EVB+ over wat zij belangrijk vinden in het opbouwen van een betekenisvolle zorgrelatie tussen begeleiders en EVB+ cliënten. In deze factsheet lees je wat zij de 4 belangrijkste voorwaarden vinden en wat de belangrijkste factoren zijn die de relatie beïnvloeden.

In december 2020 verscheen een artikel in de Klik over deze factoren.

In september 2021 verscheen een artikel in NTZ over dit onderzoek.

In oktober 2022 verscheen een artikel in JOID over dit onderzoek.

Deelstudie 2: De rol van spanning in de relatie

In de tweede deelstudie werd spanning gemeten bij koppels van bewoners en begeleiders. Spanning werd gemeten met een digitaal polshorloge. In het onderzoek kijken we naar de interactie tussen bewoners en begeleiders.

In JMIR is in 2021 een artikel verschenen over het protocol dat we volgen.

De eerste resultaten zijn gedeeld tijdens een presentatie op het IASIDD congres in juli 2021 en op het EAMHID congres in september 2021.

Op 29 juni 2022 werd het onderzoek gepresenteerd tijdens het Webinar ‘Stress herkennen en ermee omgaan’ van ’s Heerenloo gepresenteerd. Bekijk hier het Webinar terug.

Daarnaast is er gekeken naar de invloed van biofeedback op de spanning van de begeleider. De opzet en opbrengst van de pilot over de inzet van biofeedback, zie je in deze factsheet.

In februari 2023 was er een bijeenkomst over de inzet van biofeedback in de zorg voor mensen met EVB+. Aan de hand van de aanpak ‘Begeleidingsethiek’ is gesproken over het gebruik en de implementatie van de Sense-it app bij begeleiders van mensen met EVB+. Het verslag van de bijeenkomst vind je hier.

Op 15 juni 2023 was er een presentatie op het congres Focus op Onderzoek.

Deelstudie 3: Ontwikkeling van scholingsaanbod

Vanuit de HAN is een Kennisbundel EVB+ ontwikkeld voor (toekomstige) professionals die gaan werken met mensen met EVB+.

Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een lesbrief, specifiek voor docenten en studenten van ROC’s.

Onderzoekers

Luciënne den Uil, Renske Koordeman, Roy Otten, Maaike Hermsen, Angela Prudon en Hennie van Veen.

Op het Kennisplein Gehandicaptensector publiceren we ook informatie over het onderzoek EVB+ in beeld!. Neem vooral eens een kijkje, ook wanneer je geïnteresseerd bent in de andere onderzoeken van het Nationaal Programma Gewoon Bijzonder.

Meer informatie over onderzoek

info@platformevbplus.nl