EVB+ in beeld!

Het onderzoek ‘EVB+ in beeld!’

Een onderzoek vanuit het Kennisplatform

Vanuit het Kennisplatform EVB+ is in 2018 het onderzoek EVB+ in beeld! gestart. Dit onderzoek is onderdeel van het programma Gewoon Bijzonder. 

In dit onderzoek brengen we de succesfactoren in kaart van een goede relatie tussen cliënt en zorgprofessional. Ook bekijken we de rol van spanning in deze relatie. Het Kennisplatform EVB+ voert het onderzoek uit in samenwerking met de Radboud Universiteit, de Hogeschool Arnhem Nijmegen en ROC Nijmegen.

We hebben het hele onderzoek in beeld gebracht op een poster. Deze poster geeft een mooi overzicht van het gehele onderzoek en alle deelstudies.

Waarom doen we dit onderzoek?

Mensen met een ernstig verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+) kunnen hun wensen minder goed uiten. Soms worden hun wensen niet goed begrepen en weten cliënten met hun gedrag ervaren zorgverleners te verrassen. Een goede relatie tussen cliënt en professional is nodig om cliënten te begrijpen, om goede ondersteuning te bieden en bepaalt mede de kwaliteit van leven van cliënten.

Spanning bij professionals heeft invloed op de manier waarop ze cliënten benaderen en maakt het moeilijker om een goede relatie op te bouwen. De mogelijkheid dat moeilijk verstaanbaar gedrag optreedt kan spanning opleveren bij professionals. Ook kunnen acties van professionals (onbedoeld) bijdragen aan het moeilijk verstaanbaar gedrag van cliënten, wat voor spanning kan zorgen. Maar professionals vinden het vaak moeilijk om spanning bij zichzelf en bij cliënten te herkennen.

Professionals hebben verschillende vaardigheden nodig om een goede relatie met cliënten op te bouwen en om stress te reguleren. Scholing is nodig om (toekomstige) professionals voor te bereiden op het werken met deze cliënten met een complexe en intensieve zorgvraag. Toch is er weinig aandacht voor deze groep cliënten in het huidige scholingsaanbod. Daarom is er onderzoek nodig naar de relatie tussen cliënt en professional en naar de rol van spanning bij zowel professional als cliënt in deze relatie. Binnen onderwijs is er meer aandacht nodig voor EVB+ cliënten.

Wat is het doel van het onderzoek EVB+ in beeld?

We doen dit onderzoek met als doel:
1) Inzicht krijgen in factoren die een goede relatie tussen EVB+ cliënten en zorgprofessional bepalen;
2) Inzicht krijgen in de rol van spanning in de relatie tussen cliënt en professional;
3) Onderzoeken of de inzet van biofeedback en ontspanningsoefeningen professionals helpt bij het herkennen en omgaan met spanning;
4) Een scholingsaanbod ontwikkelen dat meer bekendheid geeft aan de doelgroep en professionals handvatten biedt in de ondersteuning.

Hoe voeren we het onderzoek uit?

1) We lezen in eerder onderzoek wat al bekend is over succesfactoren in het opbouwen van een relatie tussen EVB+ cliënten en professionals. Dit heet een literatuurstudie. Ook gaan we in gesprek met 4 groepen professionals en verwanten over wat volgens hen belangrijk is voor een goede relatie. Dit heet een focusgroep.
2) We meten spanning bij 15 duo’s van cliënten en professionals met een digitaal horloge. Het horloge meet hoeveel iemand zweet (huidgeleiding) en veranderingen in zijn of haar hartslag (hartritmevariabiliteit). Wanneer neemt spanning toe of af? Gaat spanning vooraf aan moeilijk verstaanbaar gedrag? Hoe beïnvloeden cliënt en begeleider elkaar?
3) We geven professionals biofeedback. Dit betekent dat de professional inzicht krijgt in zijn of haar niveau van spanning.
4) We bekijken hoe de scholing over het werken met EVB+ cliënten en het reguleren van spanning er nu uit ziet. Vervolgens maken we een nieuw scholingsaanbod of passen we bestaand scholingsaanbod aan. Zo zorgen we ervoor dat de kennis van dit onderzoek wordt doorgegeven aan huidige en toekomstige professionals.

Bekijk hier de presentatie van het onderzoek EVB+ in beeld! tijdens het symposium 2019.

De eerste resultaten

Deelstudie 1

Er is een literatuurstudie verschenen over de succesfactoren in het opbouwen van de relatie tussen mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag en hun begeleiders.

We zijn in gesprek gegaan met begeleiders van mensen met EVB+ over wat zij belangrijk vinden in het opbouwen van een betekenisvolle zorgrelatie tussen begeleiders en EVB+ cliënten. Lees hier wat zij de 4 belangrijkste voorwaarden vinden en wat de belangrijkste factoren zijn die de relatie beïnvloeden.

In december 2020 verscheen een artikel in de Klik over deze factoren.

In september 2021 verscheen een artikel in NTZ over dit onderzoek.

Deelstudie 2

In de tweede deelstudie meten we spanning bij koppels van bewoners en begeleiders. Spanning wordt gemeten met een digitaal polshorloge. In het onderzoek kijken we naar de interactie tussen bewoners en begeleiders.

In JMIR is in 2021 een artikel verschenen over het protocol dat we volgen.

De eerste resultaten zijn gedeeld tijdens een presentatie op het IASIDD congres in juli 2021.

Onderzoek EVB+ in beeld! op het Kennisplein Gehandicaptensector

Op het Kennisplein Gehandicaptensector publiceren we ook informatie over het onderzoek EVB+ in beeld!. Neem vooral eens een kijkje, ook wanneer je geïnteresseerd bent in de andere onderzoeken van het Nationaal Programma Gewoon Bijzonder.

Interview met de onderzoekers

Op het Kennisplein Gehandicaptensector is een interview geplaatst met de onderzoekers van EVB+ in beelDed. Lees het volledige interview op www.kennispleingehandicaptensector.nl.