Laden Evenementen

Kennisknooppunt: Meerzorg inzetten bij mensen met EVB+

Kennisknooppunt

Doorpraten over het leven van en de zorg voor mensen met EVB+

Elke (2de of) 3de donderdag van de maand | 9-10 uur | online

Het kennisknooppunt geeft gelegenheid voor uitwisseling met collega’s uit het hele land over specifieke onderwerpen.

———

Voor deze keer staat het volgende onderwerp centraal:

Meerzorg inzetten bij mensen met EVB+ – bevindingen uit het SCORE onderzoek

Linda Verhaar (Ipse de Bruggen) en Yvette Dijkxhoorn (RUL)

 In het SCORE-onderzoek zijn ruim 250 mensen met ZZP6 of ZZP7 gedurende 4 jaar gevolgd. Elk jaar is gekeken naar kwaliteit van leven en allerlei factoren rondom het dagelijks bestaan. In het onderzoek is ook gekeken naar mensen die meerzorg krijgen ten opzichte van mensen zonder meerzorg. Welke verschillen worden zichtbaar rondom kwaliteit van leven en de inzet van meerzorg? Welke aanknopingspunten liggen er voor de verbetering van de zorg en de inzet van meerzorg bij mensen met EVB+? In dit kennisknooppunt presenteren Linda en Yvette een deel van de bevindingen van het SCORE-onderzoek.

Laten we onze kennis aan elkaar knopen!

Je bent van harte welkom!

Opgeven kan bij secretariaat@platformevbplus.nl

Kennisknooppunt

Doorpraten over het leven van en de zorg voor mensen met EVB+

Elke (2de of) 3de donderdag van de maand | 9-10 uur | online

Het kennisknooppunt geeft gelegenheid voor uitwisseling met collega’s uit het hele land over specifieke onderwerpen.

———

Voor deze keer staat het volgende onderwerp centraal:

Meerzorg inzetten bij mensen met EVB+ – bevindingen uit het SCORE onderzoek

Linda Verhaar (Ipse de Bruggen) en Yvette Dijkxhoorn (RUL)

 In het SCORE-onderzoek zijn ruim 250 mensen met ZZP6 of ZZP7 gedurende 4 jaar gevolgd. Elk jaar is gekeken naar kwaliteit van leven en allerlei factoren rondom het dagelijks bestaan. In het onderzoek is ook gekeken naar mensen die meerzorg krijgen ten opzichte van mensen zonder meerzorg. Welke verschillen worden zichtbaar rondom kwaliteit van leven en de inzet van meerzorg? Welke aanknopingspunten liggen er voor de verbetering van de zorg en de inzet van meerzorg bij mensen met EVB+? In dit kennisknooppunt presenteren Linda en Yvette een deel van de bevindingen van het SCORE-onderzoek.

Laten we onze kennis aan elkaar knopen!

Je bent van harte welkom!

Opgeven kan bij secretariaat@platformevbplus.nl

Kennisknooppunt: Meerzorg inzetten bij mensen met EVB+

Datum: donderdag 11 mei
Tijd: 09:00 - 10:00 uur

Deel dit evenement