Kennis rondom mensen met EVB+

Zoeken
Type
Thema's
Gekozen filters:
Zelfverwonding

Het boek ‘Zelfverwonding’ beschrijft een interdisciplinaire aanpak van diagnostiek, interventie en evaluatie bij ernstig en aanhoudend zelfverwondend gedrag bij mensen met een matige tot ernstige verstandelijke of meervoudige beperking. Informatie en suggesties voor psychiaters, artsen voor mensen met een verstandelijke beperking (AVG), psychologen, orthopedagogen en managers. Een uitgave van het CCE. Auteur: B. Henderikse (red.) Meer informatie

Lees meer
Verstandelijke beperking & autisme

In deze vernieuwde Klik-kennispocket lees je in ervaringsverhalen hoe mensen met autisme en een verstandelijke beperking het leven ervaren en wat hen helpt bij het omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag en het verwerken van prikkels. Want hoe beter je deze mensen begrijpt, hoe beter je hen kunt ondersteunen hun leven vorm te geven. Redactie: Tjitske […]

Lees meer
The association between challenging behaviour and symptoms of post-traumatic stress disorder in people with intellectual disabilities: a Bayesian mediation analysis approach

Onderzoek naar de associatie tussen probleemgedrag en PTSS bij mensen met een verstandelijke beperking laat zien dat mensen met VB een grote kans lopen op traumatische ervaringen en PTSS klachten. Dit wodt vaak niet herkend en behandeld o.a. omdat de manifestatie aspecifiek kan zijn. We kunnen concluderen dat we moeten alerter zijn op trauma en […]

Lees meer
Richtlijnen en principes voor de praktijk

Vertaling van Engelse publicatie met richtlijnen over beoordeling, diagnose, behandeling en bijbehorende ondersteuning voor mensen met verstandelijke beperkingen met probleemgedrag. Auteurs: Anton Došen, William I. Gardner, Dorothy M. Griffi ths, Robert King en André Lapointe Download

Lees meer
Presentiebenadering

Een ervaringsverhaal over ‘werken vanuit de relatie, aansluiten bij de ander en op hem of haar afstemmen.’ Meer informatie

Lees meer
Leren van casussen – CCE

Bij Leren van Casussen worden CCE-consultaties geanalyseerd: wat was het probleem en hoe is dat probleem aangepakt? Het CCE heeft een aantal casussen beschreven die gaan over mensen met EVB+. Zie: EVB en stofwisselingziekte Onderkennen van hechtingsproblematiek Cornelia de Lange en zelfverwonding Eetproblematiek en verstandelijke beperking Teamdynamiek en probleemgedrag Autisme en dwanghandelingen Proprioceptie, diepe druk […]

Lees meer
Hollandse Meesters

Vijf Hollandse Meesters in gesprek over de vragen: Wat is goede zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag? Wat betekent vakmanschap in dit verband? Welke rol is daarbij voor de wetenschap weggelegd? Wat is de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen? Ina van Berckelaer-Onnes, Anton Dosen, Gijs van Gemert, Pieter Duker en Jacques Heijkoop Website van […]

Lees meer
Door stil te staan kom je verder

Anders kijken naar probleemgedrag Geert Bettinger, trainer en coach, geeft aan de hand van casussen inzicht in de processen die ten grondslag liggen aan het ‘probleemgedrag’. Hij noemt dit consequent signaalgedrag. Door middel van reflectievragen staat hij stil bij de beschreven problematiek en biedt daarmee begeleiders, verzorgenden, verpleegkundigen, mantelzorgers de mogelijkheid de signalen vanuit een […]

Lees meer