<strong>Assessment of Posttraumatic Stress Disorder in Adults with Severe or Moderate Intellectual Disability: A Pilot Study Using the Diagnostic Interview Trauma and Stressors – Severe Intellectual Disability</strong>

Terug

Wetenschappelijk artikel over een nieuw meetinstrument om PTSS vast te stellen bij mensen met een ernstige of matige VB (DITS-EVB). PTSS komt bij deze mensen geregeld voor, terwijl we het nog niet op een betrouwbare manier kunnen vaststellen. Deze pilot laat zien dat de psychometrische eigenschappen van de DITS-EVB veelbelovend zijn.

Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities

doi/full/10.1080/19315864.2023.2223522


Auteurs : Annemieke Hoogstad, Liesbeth Mevissen, Michelle Kraaij & Robert Didden

Zie link