Benjamin, portret van een cliënt met zelfverwondend gedrag

Terug

Benjamin is een cliënt van de Twentse Zorgcentra. Van jongs af aan verwondt hij zichzelf zeer ernstig. In de film blikken de betrokken professionals terug op het proces om de zelfverwonding van Benjamin te verminderen, wat uiteindelijk gelukt is (en nog steeds…).

De film is gemaakt in het kader van het project ‘Zelfverwonding’ van het CCE. In dat project is een good practice ontwikkeld om beter om te gaan met ernstig én aanhoudend zelfverwondend gedrag. Deze good practice is beschreven in het boek ‘Zelfverwonding’ (2017) van Bert Henderikse.

De film is beschikbaar voor de zorg voor opleidingsdoeleinden. Hierover kan contact worden opgenomen met het CCE. Kijk hier voor meer informatie


Makers: Simon Sliphorst en Peter Koedoot