Beschrijving zorgprofiel VG7 - Actualisatie op inhoud en kosten

Terug

Actualisatie van het zorgprofiel VG7 om vanuit cliëntperspectief te verduidelijken wat de kenmerken zijn van VG7-cliënten, wat voor deze mensen persoonsgerichte zorg is en wat nodig is om persoonsgerichte zorg te kunnen leveren (qua inhoud, tijdbesteding en kosten)​.

De actualisatie is geschreven in opdracht van de VGN, en tot stand gekomen met hulp van groot aantal uiteenlopende experts.

Download