Building high-quality interpersonal staff-client relationships with people with severe to profound intellectual disabilities and challenging behavior: Insights of professionals and relatives

Terug

Een artikel over een deelstudie van het onderzoek ‘EVB+ in Beeld’. In dit onderzoek brengen we de succesfactoren in kaart van een goede relatie tussen cliënt en zorgprofessional.

De relatie tussen cliënt en zorgprofessional heeft invloed op de kwaliteit van de ondersteuning en het leven van mensen met een ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag.  Daarbij is het een uitdaging om de relatie op te bouwen vanwege de intense, complexe en variërende ondersteuningsbehoeften van de cliënt.

De studie ‘EVB+ in Beeld’ verkent het perspectief van professionals en familieleden wat deze interpersoonlijke relaties beïnvloedt. 17 professionals en 11 familieleden namen deel aan focusgroepen en interviews. Het verzamelen en analyseren van gegevens is uitgevoerd in samenwerking met een co-onderzoeker.

Wat naar voren kwam in de analyse is dat een interpersoonlijke relatie wordt getypeerd door: gelijkwaardigheid, het streven naar wederzijds begrip, vertrouwen en het verkennen van het potentieel van cliënten.

De combinatie van personeelskenmerken (enthousiasme/passie, geduld, veerkracht, creativiteit/humor, flexibiliteit) en expertise (kennis, kwetsbaarheid/oprechtheid, zelfreflectie) stelden de medewerkers in staat om een goede relatie op te bouwen. Ook het belang van het betrekken van familieleden kwam hierbij aan de orde.

Factoren uit de omgeving (context) die hierop van invloed zijn:

  • het team (samenwerking, flexibiliteit, cultuur)
  • organisatie (samenwerking, randvoorwaarden)
  • setting (voorspelbaarheid, interieur/sfeer).


Auteurs: Maaike Hermsen, Rianne Simons, Hennie van Veen, Angela Prudon, Lina Rooijackers, Roy Otten, Renske Koordeman.

Zie link