Complexe gedragsproblematiek bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking vereist bundeling van expertise

Terug

Een verkennend onderzoek van IGZ naar de omvang, aard en kwaliteit van de zorgverlening aan mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsstoornissen.

Download