De Beeldvormer - e-learning voor gedragskundigen

Terug

Deze e-learning is specifiek bedoeld voor gedragsdeskundigen, zodat zij samen met teams het probleemgedrag van de cliënt helder in kaart kunnen brengen. De Beeldvormer is ontwikkeld in samenwerking tussende VGN Academie en het CCE.

Het hoofddoel van De Beeldvormer is grip krijgen op de complexiteit van probleemgedrag bij een cliënt met een beperking. De Beeldvormer is een middel om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de cliënt en de situatie. Met De Beeldvormer breng je in kaart wat uitlokkende, instandhoudende en beschermende factoren zijn die een relatie kunnen hebben met het probleemgedrag. Dit onderzoek je door het opstellen en systematisch en methodisch toetsen van je hypothesen. De Beeldvormer is gebaseerd op de richtlijn Probleemgedrag.

Kijk hier naar een online presentatie over deze e-learning 


Ontwikkelaars: VGN Academie en CCE