De Nooduitgang

Terug

De Nooduitgang is een praktisch boek dat inzicht geeft in de patronen en mechanismen waar je als hulpverlenend team in terecht komt als je te maken krijgt met probleemgedrag. Ook wordt uitvoerig stilgestaan bij wat probleemgedrag veroorzaakt, wat het in stand houdt en hoe we het samen kunnen verminderen.

Auteur: Gerben Bergsma

Meer informatie