Diagnostiek bij mensen met EVB+

Terug

Vanuit het Kennisplatform EVB+ is door werkgroep Diagnostiek een overzicht gemaakt van de diagnostische instrumenten die kunnen worden ingezet bij mensen met EVB+.

Voor de totstandkoming van dit overzicht is uitgegaan van de Richtlijn Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking (bijlage C). Er is een selectie gemaakt van de instrumenten die geschikt zijn voor diagnostiek bij mensen met EVB+.

De diagnostische instrumenten zijn onderverdeeld in zes rubrieken zodat duidelijk is bij welke vraag welke instrument ingezet kan worden:

  • Verstandelijke mogelijkheden
  • Adaptief gedrag
  • Gezondheid
  • Context
  • Ontwikkelingsverloop en Ontwikkelingsfactoren
  • Probleemgedrag

Auteur: Themagroep Methodiek – werkgroep diagnostiek

Zie link