Een broer als Manuel

Terug

Jonathan Maas schrijft over het leven van zijn jongere broer Manuel. Toen Manuel in 1978 werd geboren, was meteen duidelijk dat er iets niet in orde was. Zijn schedel was te klein en zijn hersenen hadden zich niet goed kunnen ontwikkelen. Ondanks zijn zware verstandelijke beperking groeide hij op tot een eigenwijze, sociale en innemende wildebras, die ervan genoot als hij mocht meedoen met het gewone leven. Manuel hield van voetbal, feest en van een biertje drinken in de kroeg.

Maar voor zichzelf zorgen kon hij niet. Manuel had zorg nodig en toen hij opgroeide, werd dat meer dan zijn familie alleen aankon. Hij kwam terecht in een grote zorginstelling, en daarna in een begeleidwonenproject. Zo werd hij ongewild afhankelijk van het Nederlands zorgsysteem met zijn telkens veranderende inzichten. Steeds weer moest Manuel zich aanpassen aan nieuwe regels, waarbij bezuinigingen, efficiencydenken en eindeloze personeelswisselingen steeds meer de boventoon gingen voeren. Het maakte hem onzeker en verdrietig. Naarmate het systeem strakker werd en begeleiders minder ruimte kregen, werd het voor Manuel lastiger om plezier te hebben in zijn leven en nam zijn zelfverwondende gedrag toe.

Hebben zijn familie en zijn begeleiders Manuel binnen ons zorgsysteem een goed leven kunnen bieden? Hoe ziet het Nederlandse zorgsysteem er eigenlijk uit? Hoe is het geworden tot wat het nu is? Aan de hand van gesprekken met vele betrokkenen, van verzorgers tot beleidsmakers, schreef Jonathan Maas met Een broer als Manuel een unieke reconstructie van een halve eeuw zorg in Nederland. Daarbij vraagt hij zich steeds meer af: was er iets mis met zijn broer? Of is er iets mis met onze samenleving?


Auteur: Jonathan Maas

Zie link