Een meervoudige casestudy naar veranderingen in zorgorganisaties voor bewoners met verstandelijke beperkingen en probleemgedrag

Terug

Dit artikel in NTZ beschrijft onderzoek naar veranderingen die zijn doorgevoerd in zorgorganisaties voor bewoners met verstandelijke beperkingen die probleemgedrag vertonen. Deze veranderingen in de organisatie kunnen van invloed zijn op de ondersteuning aan de bewoners, en vervolgens op hun probleemgedrag.

Het artikel is een bewerking van het Engelstalige artikel: Olivier-Pijpers, Cramm, Landman & Nieboer (2021). A multiple case study investigating changes in organizations serving
residents with intellectual disabilities and challenging behaviours. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 34, 190–199.


Auteurs: Olivier-Pijpers, Cramm, Landman & Nieboer

Meer informatie over het onderzoek

Download artikel