Een waardig leven

Terug

Verkennend onderzoek naar de situatie van mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking in Nederland in het licht van het VN-verdrag handicap.

Uit het rapport blijkt dat zorgpersoneel en naasten hard werken om mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking een zo waardig mogelijk leven te geven. Zij gunnen hen zoveel mogelijk zelfstandigheid. Maar door tijdgebrek of wisselingen onder het zorgpersoneel lukt dit niet altijd. Dat leidt tot zorgelijke signalen over de positie van deze groep mensen en de vraag of mensenrechten voor alle mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking in Nederland op orde zijn.

De bevindingen uit dit verkennende onderzoek geven aanleiding om verder onderzoek te doen naar de basis en de randvoorwaarden die belangrijk zijn voor een waardig leven waarin mensenrechten worden verwezenlijkt. 

Auteurs: DSP-groep in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens.

Het volledige rapport vind je hier.