Een wereld van verschil

Terug

Instellingsterreinen en het goede leven voor mensen met een verstandelijke beperking

Wat is een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking? Voor de meeste mensen met een verstandelijke beperking, hun verwanten, hun zorgprofessionals en beleidsmakers is het antwoord duidelijk: een goed leven is een zo ‘gewoon’ mogelijk leven, midden in de samenleving. Maar niet alle mensen met een verstandelijke beperking leven zo’n ‘gewoon’ mogelijk leven. In Nederland leven er zo’n 20.000 van hen op een instellingsterrein, afgezonderd van die ‘gewone’ samenleving. Vaak kiezen bewoners en verwanten heel bewust voor zo’n ‘ongewoon’ leven. Maar waarom?

Een wereld van verschil onderzoekt het alternatieve ideaal dat terreinen bieden op het ‘gewone’ leven in de samenleving – en waarom dit alternatief voor sommige mensen zo aantrekkelijk is. Door middel van een etnografie van het dagelijks leven op zes van zulke terreinen beschrijven de auteurs hoe bewoners, verwanten en professionals daar vorm geven aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Zo houden ze beleidsmakers, zorgmanagers, zorgprofessionals en verwanten van mensen met een verstandelijke beperking een spiegel voor over de reguliere gehandicaptenzorg in Nederland. Tegelijkertijd biedt het boek een reflectie op hoe onze samenleving plaats maakt voor mensen met een verstandelijke beperking.


Auteur: Femmianne Bredewold en Simon ter Weele

Zie link