Emotionele ontwikkeling bij personen met een VB en geestelijke gezondheidsproblemen

Terug

Dit boek geeft de state of the art weer met betrekking tot de ondersteuning van personen met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen.

Het richt zich tot de omgeving van kwetsbare personen met een beperking: begeleiders, leerkrachten, familieleden, teamcoaches, management en beleid. Het roept hen op kritische wijze op om zich, met behulp van coaching, af te stemmen op – of aan te passen aan – de emotionele noden (dus niet enkel aan het gedrag) van deze kwetsbare personen. Op die manier kan hun geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven versterkt worden.

Aan de basis van dit boek ligt het doctoraatsonderzoek van Filip Morisse. Een aantal voor de auteur ‘Belangrijke Anderen’ – een centraal begrip van gehechtheid in de emotionele ontwikkeling – schreven een beschouwing. Een afsluitend hoofdstuk suggereert enkele belangrijke thema’s voor toekomstig onderzoek, theorievorming, klinische praktijk en beleid.


Auteurs: Filip Morisse & Stijn Vandevelde (red.)

Zie link