Het afbouwen van vrijheidsbeperkingen

Terug

Een multidisciplinaire benadering in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Het gebruik, maar vooral het afbouwen van vrijheidsbeperkingen is al jaren een prangend onderwerp in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Uitgaande van het recht op zelfbeschikking, maar ook op basis van de risico’s die gepaard gaan met sommige toepassingen van vrijheidsbeperkingen, bestaat over het algemeen overeenstemming over de noodzaak van het afbouwen van deze maatregelen. Echter, blijkt de praktijk weerbarstig. Het structureel afbouwen van vrijheidsbeperkingen blijkt moeilijk. Gebrek van aan kennis over de toepassing van vrijheidsbeperkingen en over effectieve interventies om deze maatregelen terug te dringen is onder andere oorzakelijk aan.

Het onderzoek ging uit van een brede definitie van vrijheidsbeperkingen, te weten elke maatregel die beperkend is voor een cliënt in elke specifieke situatie. De resultaten van het onderzoek zijn bemoedigend. Het heeft aangetoond dat een systematische afbouw van VB mogelijk is. Een multidisciplinaire aanpak heeft geleid tot een significante afbouw van vrijheidsbeperkingen toegepast bij clienten in residentiele voorzieningen. Tevens heeft het onderzoek aangetoond dat registratie van VB deels accuraat is. Een reflectie op de toekomstige criteria betreffende de wettelijke registratie plicht zoals beschreven Wzd laat zien dat deze niet per definitie zal leiden tot een betrouwbare en uniforme registratie. Het onderzoek heeft informatie over de toepassing van VB te verkegen en in combinatie met aanvullende gegevens informatie is meer zicht gekregen over met VB samenhangende factoren.

Promotieonderzoek Baukje Schippers

Meer informatie over het proefschrift in DARE