Het geheel is meer dan de som der delen

Terug

Een contextuele benadering m.b.t. de houding en gedrag van begeleiders in relatie tot agressie van hun cliënten met een (licht) verstandelijke beperking.

Het onderzoek richt zich op de werkzame factoren die het contact tussen een begeleider en zijn of haar cliënt met een verstandelijke beperking kan optimaliseren. Daarbij is de context waarin het contact zich afspeelt van belang. Het contact tussen een begeleider en een cliënt is geen eenrichtingsverkeer. De omgeving waarbinnen de begeleider werkt, heeft invloed op zijn of haar gedrag alsmede de omgeving waarbinnen zijn of haar cliënt woont of werkt. Vandaar de titel het geheel is meer dan de som der delen.

Promotieonderzoek Maartje Knotter

Publieksversie proefschrift