Kenmerken en ondersteuningsbehoeften vanmensen met een licht of ernstig verstandelijkebeperking en ernstig probleemgedrag enpsychische problematiek

Terug

Wetenschappelijke publicatie over de kenmerken en ondersteuningsbehoeften van mensen met een licht of ernstig verstandelijke beperking en ernstig probleemgedrag en psychische problematiek. In NTZ, nummer 3, 2023.


Auteurs: P. Embregts, R. Didden, X. Moonen, G. Leusink en C. Schuengel

Zie link