Leren van casussen - CCE

Terug

Bij Leren van Casussen worden CCE-consultaties geanalyseerd: wat was het probleem en hoe is dat probleem aangepakt? Het CCE heeft een aantal casussen beschreven die gaan over mensen met EVB+. Zie:

EVB en stofwisselingziekte

Onderkennen van hechtingsproblematiek

Cornelia de Lange en zelfverwonding

Eetproblematiek en verstandelijke beperking

Teamdynamiek en probleemgedrag

Autisme en dwanghandelingen

Proprioceptie, diepe druk en fixatie

Over pica en prikkelverwerking

Stoppen van langdurige fixatie