Omschrijving van mensen met EVB+

Terug

In het kader van het traject ‘organiseren van expertise’ is aan Petri Embregts gevraagd om een wetenschappelijk onderbouwde omschrijving van mensen met EVB+ te geven. Zij heeft hiertoe een commissie samengesteld. De commissie heeft een beschrijving ontwikkeld van mensen met EVB+ mede op basis van input en feedback uit een klankbordgroep van experts uit de wetenschap en het praktijkveld.

Het document geeft een definitie van de problematiek die kan worden aangeduid met EVB+ en een beschrijving van hun kenmerken en ondersteuningsbehoeften.


Auteurs: Petri Embregts, Carlo Schuengel, Geraldinge Leusink

Zie link