Blik op EVB+

Terug

Lotje Wouters, Romee Smith en Heleen Otters hebben in 2019 onderzoek gedaan naar de motivatie van begeleiders in de gehandicaptenzorg. Specifiek naar de motivatie van begeleiders van mensen met een ernstige verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+). Met dit onderzoek leveren zij een bijdrage aan de beeldvorming van deze mensen met EVB+. Dit onderzoek is een samenwerkingsproject van het Kennisplatform EVB+ en het Lectoraat van de HAN

De drie studenten onderzochten wat professionals motiveert om te werken met mensen met EVB+. Dit deden zij door individuele interviews af te nemen met professionals van verschillende organisaties aangesloten bij het Kennisplatform EVB+. De uitkomsten van deze interviews zijn verwerkt in een validerende enquête. Deze enquête is uitgezet bij de aangesloten organisaties. Zo toetsten zij of hun meningen en ervaringen ook gelden voor andere leden van organisaties binnen het Kennisplatform EVB+

Eind juni 2019 zijn de studenten afgestudeerd op dit onderzoek. Zij hebben een onderzoeksrapportage geschreven en een innovatief product ontwikkeld. Tijdens het onderzoek hebben zij ook Jessica geïnterviewd over haar werk met mensen met EVB+. Het verhaal van Jessica kun je hier lezen.

Wil je meer weten over het onderzoek of over het product, dan kun je contact opnemen met de coördinator van het platform.