Overzicht methodieken en hulpmiddelen voor mensen met EVB+

Terug

De werkgroep Methodiek van het Kennisplatform EVB+ heeft een overzicht gemaakt van de methodieken en hulpmiddelen die kunnen worden ingezet voor mensen met EVB+. De deelnemers hebben hun kennis gebundeld om een overzichtelijk document op te stellen. De methodieken en hulpmiddelen zijn onderverdeeld in verschillende rubrieken zodat duidelijk is bij welke vraag welke methodiek of hulpmiddel ingezet kan worden. Op deze manier is getracht een bruikbaar overzicht te maken van de beschikbare methodieken en hulpmiddelen die kunnen worden ingezet voor mensen met EVB+.


Auteurs: Werkgroep Methodiek Kennisplatform EVB+