Prikkelverwerking bij mensen met een Autismespectrumstoornis en een Verstandelijke beperking: een complexe hulpvraag!

Terug

Literatuuronderzoek naar prikkelverwerking bij mensen met een autismespectrumstoornis in combinatie met een verstandelijke beperking. Behorend bij het project ‘Sensatie van een Goed Leven’ (SGL).

Auteurs: I.A. van Berckelaer-Onnes, Y. Dijkxhoorn, M. Hufen

Zie link