Psychische problemen bij mensen met verstandelijke beperkingen

Terug

In het kader van het programma Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg onderzocht Vilans welke kennisvragen zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg hebben. Hieruit is een top 10 samengesteld met de meest relevante kennisvragen waarop toekomstig onderzoek antwoord moet geven volgens zorgprofessionals uit de langdurende zorg. In dit document wordt één van de hoog geprioriteerde onderwerpen, namelijk psychische problemen bij mensen met een verstandelijke beperking, belicht.

Het document geeft inzicht in:

  1. Waarover professionals uit de gehandicaptenzorg graag meer kennis hebben als het gaat om het onderwerp psychische problemen bij mensen met
    een verstandelijke beperking.
  2. Welke knelpunten en uitdagingen er zijn als het gaat om de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen en psychische problemen.
  3. Welke kennisproducten er al beschikbaar zijn over psychische problemen bij mensen met een verstandelijke beperking.
  4. Welke partijen momenteel bezig met kennisontwikkeling op dit onderwerp die mogelijk antwoorden geven op de onderliggende kennisvragen uit de
    praktijk.

Dit overzicht kan dienen als inspiratiebron voor programmering en/of uitvoering van toekomstig onderzoek, als ook het verder verspreiden van reeds bestaande kennis.

Er wordt aangegeven dat er, ten aanzien van mensen met matige tot (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen, nog veel onduidelijk is over het behandelen van psychische problemen: “Hierin werkt het niet goed kunnen vaststellen van de psychische problemen door. Het heeft de voorkeur om een gerichte behandeling in te zetten om een probleem aan te pakken. Wanneer onduidelijk is wat de achtergrond is van het probleemgedrag, is het lastig om goed te behandelen. In de praktijk wordt dan ingestoken op het begeleiden en ondersteunen van de omgeving en op de specifieke gedragssignalen.”


Auteur: Vilans

Zie link