Sensonate.nl

Terug

Op sensonate.nl vind je informatie over wat prikkels zijn en wat prikkelgevoeligheid is.  Je leest ook meer over hoe iemand met autisme en een verstandelijke beperking prikkels verwerkt.

Je vindt er tips van andere begeleiders, van ouders, van mensen met autisme zelf en leerkrachten. Ook vind je er hulpmiddelen om over- en onderprikkeling te herkennen en mensen met autisme en een VB hierbij te begeleiden. De tips en hulpmiddelen zijn bedoeld als inspiratie, om zelf en samen met anderen te ontdekken wat aansluit bij wat je zoekt.


De website bevat vier onderdelen:

  1. Kennis: duidelijke uitleg in woord en beeld van begrippen rondom autisme, verstandelijke beperking, prikkels, prikkelverwerking en ‘een goed leven’;
  2. Ervaringen: ervaringsverhalen die inspireren om anders te kijken naar gedrag en om signalen van onder- en overprikkeling eerder te herkennen en bespreekbaar te maken;
  3. Tips: handvatten voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking, hun ouders, begeleiders en leerkrachten, voor de dagelijkse begeleiding bij prikkelverwerking;
  4. Hulpmiddelen: verwijzingen naar vragenlijsten, methodieken en hulpmiddelen voor aanpak-op-maat bij hulpvragen op het gebied van prikkelverwerking, autisme en verstandelijke beperking.

De website is het eindproduct van het onderzoek De Sensatie van een Goed Leven (SGL).

Naar de website sensonate.nl