Somatische verklaringen voor probleemgedrag

Terug

Deze tool geeft informatie over een analyse van probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking.In deze tool is expertise uit het werkveld gecombineerd met de huidige stand van zaken op medisch wetenschappelijk gebied.

Auteur: CCE

Zie link