Wat vinden ouders van mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen belangrijk in de begeleiding van hun kind?

Terug

Het onderzoek geeft een beeld van wat ouders in Nederland en Duitsland belangrijk vinden bij begeleiders van hun kind. Resultaten zullen worden gepresenteerd aan de hand van
inspirerende uitspraken van ouders. Uitspraken laten zien dat ouders het belang benadrukken van het op betrokken en menslievende wijze afstemmen op en aansluiten bij hun zoon of dochter door een begeleider, zonder deze te overvragen, dan wel ondervragen. Ouders geven met de uitspraken die zij doen aan dat ze vooral sámen met begeleiders de zorg voor hun kind met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen willen vormgeven. Informatie-uitwisseling en oprechte dialoog lijken hierin dé bouwstenen om optimale kwaliteit van leven voor de mens met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen te kunnen bieden.

Het onderzoek maakt deel uit van Thema 2 binnen het Euregioproject: ‘Competentieontwikkeling en functioneringsprofielen’ waarin wordt nagegaan welke competenties van belang zijn voor begeleiders die werken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In dit deelonderzoek is geïnventariseerd wat ouders van mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen belangrijk vinden in de begeleiding van hun kind.


Auteur: Jody Sohier, Joke van der Meer, Helga Unger, Petri Embregts, Lex Hendriks en Will Bongaerts

Download Onderzoeksrapport