Werkwijze bij zelfverwonding

Terug

In opdracht van het CCE is geïnventariseerd hoe de door CCE ontwikkelde ‘good practice’ naar de aanpak bij zelfverwonding in de praktijk werkt en waar verbeteringen mogelijk zijn. Doel van de werkwijze is bijdragen aan het handelingsperspectief van zorgprofessionals en de kwaliteit van bestaan van de betrokken persoon. Hoewel de werkwijze als intensief en langdurend wordt ervaren, blijkt uit het onderzoek vooral de meerwaarde van de good practice. De inzichten uit het onderzoek gebruikt CCE om de werkwijze bij de aanpak van zelfverwonding verder te verbeteren.  


Auteur: Dijkxhoorn, Yvette

Zie link