Zorgverlening aan mensen met een ernstige verstandelijke handicap en (zeer) ernstig probleemgedrag

Terug

Proefschrift rondom de ontwikkeling en uitvoering van het ‘Very Intensive Care’ project. Dit project werd opgezet naar aanleiding van de opspraak die 1988 ontstond toen een foto van Jolanda Venema in de landelijke media verscheen. Er werd voor haar en nog drie medebewoners met een ernstige verstandelijke handicap en ernstig probleemgedrag, met succes een Very Intensive Care project opgezet en uitgevoerd. Vervolgens stelde de Geneeskundige Hoofdinspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid voor de ontwikkeling en uitvoering van deze werkwijze te onderzoeken in een wetenschappelijk kader.

Auteur: Wielink, R.

Samenvatting

Zie link