Relaties van betekenis tussen bewoners en begeleiders in gehandicaptenzorg

04 december

Terug

Mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+) zijn afhankelijk van de ondersteuning van anderen. Een langdurige, betekenisvolle relatie tussen zorgprofessional, cliënt en diens verwanten is nodig om bewoners te begrijpen, om goede ondersteuning te bieden en bepaalt mede de kwaliteit van leven van deze mensen. Maar het opbouwen van een dergelijke relatie is niet altijd vanzelfsprekend. Wat is volgens professionals en verwanten nodig bij het opbouwen van een dergelijke relatie?

In de Klik verscheen deze maand een artikel dat voortkomt uit het onderzoek ‘EVB+ in beeld!’. In het artikel wordt een aantal factoren toegelicht aan de hand van ervaringen van de deelnemers aan het onderzoek. Namelijk: Veerkracht, Emoties, Betrokkenheid verwanten en Eigen regie.

Lees verder