De Beeldvormer - e-learning voor gedragskundigen

24 augustus

Terug

De e-learning  de Beeldvormer is bedoeld voor gedragsdeskundigen. Met behulp van de Beeldvormer kunnen gedragskundigen samen met teams het probleemgedrag van de cliënt in kaart brengen en een beeld vormen over de cliënt en de situatie.

Het helpt om te beoordelen of alles is meegenomen en gewogen. En om vast te stellen of iedereen het hierover eens is. Met als resultaat dat er meer inzicht en grip komt op het probleemgedrag van een cliënt met een beperking.

Met De Beeldvormer breng je in kaart wat uitlokkende, instandhoudende en beschermende factoren zijn die een relatie kunnen hebben met het probleemgedrag. Dit onderzoek je door het opstellen en systematisch toetsen van je hypothesen.

De Beeldvormer is ontwikkeld in samenwerking met de VGN Academie en het CCE en is gebaseerd op de richtlijn Probleemgedrag.

Kijk hier naar een online presentatie over deze e-learning