De kracht van wij samen

10 maart

Terug

In ‘De kracht van wij samen’ beschrijven we een perspectief op het leven van en de zorg voor mensen met EVB+. Een groep mensen die levenslang afhankelijk is van zorg.  Dit perspectief is opgesteld samen met ouders en een grote en brede groep professionals van deelnemende organisaties en samenwerkingspartners van Kennisplatform EVB+.  

In ‘De kracht van wij samen’ beschrijven we wat er goed gaat in de zorg en het leven van mensen met EVB+ en wat de uitdagingen zijn in de huidige tijd. Vervolgens beschrijven we hoe wij hiermee verder gaan. Daarmee spreken we ook uit waar het ons om gaat en waar we ons samen sterk voor willen maken. Als Kennisplatform EVB+ geven we met dit stuk woorden aan onze gezamenlijke opgave en zoektocht in de zorg en het leven van mensen met EVB+.  

Lees verder