De spin

28 augustus

Terug

Een blog van Hester van der Kwaak over haar positie als ouder in een multidisciplinair overleg. Een MDO waarin soms wel 12 hulpverleners praten over jouw kind. Een citaat hierover in de blog van Hester:

“Wij als ouders zijn een gelijkwaardige gesprekspartner, wij doen ertoe. Maar mijn kwetsbare positie als ouder maakt het onmogelijk om tijdens gesprekken als deze op een gelijkwaardige manier deel te nemen. Zoveel gezichten, zoveel meningen, zoveel gedachten over wat het beste is voor ons kind”. 

Hester is beeldtekenaar en maakte een praatplaat die je kunt inzetten om verwachtingen rond het hulpverleningstraject helder te krijgen.

Lees Hesters blog